Region Östergötland fakturerar endast till mamman

Kvinnor är mer utsatta än män, när det gäller både våld och diskriminering, men även ekonomiskt, skriver insändarskribenten.

Bara mamman blir fakturerad när föräldrarna har delad vårdnad, skriver insändarskribenten.

Bara mamman blir fakturerad när föräldrarna har delad vårdnad, skriver insändarskribenten.

Foto: Gorm Kallestad

Insändare2023-07-01 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvinnor är den grupp som är mer utsatta, jämfört med män, när det gäller både våld och diskriminering, men även ekonomiskt. "Kvinnors arbetsinkomster är i genomsnitt lägre än mäns", med arbetsinkomstgapet mellan kvinnor och män upp till 23 procent, enligt statistiken. Vad kan Region Östergötland och politikerna göra för att ytterligare försvåra situationen i dessa redan tuffa tider med hög inflation och ökade lånekostnader? Ja, genom att belasta kvinnor ekonomiskt ännu mer för de bestämde att fakturering av barnsavgifter ska skickas till mammor, även när föräldrarna har gemensam vårdnad.

Här är ett exempel. En ensamstående mamma har delad vårdnad om två barn och det var dags för barnen att få deras TBE påfyllningsdos som kostar 400 kr per barn. Kvinnan och barnens pappa kom överens om att dela upp kostnaderna, men så fort hon får båda fakturorna hem ändrar pappan sig och vägrar att betala sin del. Vad kan hon göra i så fall? Det är ju hennes namn på båda fakturorna och därför är det endast hon som är rättsligt skyldig att betala dem.

Hon vänder sig till Region Östergötlands kundtjänst och får deras svar: "Om ni har gemensam vårdnad så skickas alltid fakturan till mamman..." och "Tyvärr är detta något som regionen har beslutat att mamman alltid blir fakturerad när båda föräldrarna är vårdnadshavare." På Region Östergötlands hemsida står det dock endast att "fakturering av barns avgifter ska ske till vårdnadshavare", alltså inte ett ord om att det endast gäller mammor om vårdnadshavare inte bor tillsammans.

I just denna situation handlar det bara om 800 kronor, men i andra fall kan tyvärr kostnaderna vara mycket högre. Och vem ska ta ansvaret? Ja, mamman, för det är ju hon som får fakturan och pappan kan alltid vägra att betala hälften utan några konsekvenser. 

Så vad var tanken bakom detta beslut av Region Östergötland? "Procentuellt sett är barnet oftast boende hos mamman," påstår Region Östergötlands kundtjänst, och “därför går fakturorna alltid till mamman”. Men stämmer det? Enligt statistiken är det endast 47 procent av barnen i Sverige som bor hos mamman på heltid, alltså mindre än hälften av alla hushåll där föräldrarna inte bor tillsammans. Och även om kvinnan har sina barn på heltid betyder inte det att hon får det underhållsstöd som kan täcka alla barnkostnader; egentligen ibland inget underhållsstöd alls.

Var den verkliga orsaken bakom beslutet kanske att kvinnor helt enkelt är mer ansvarstagande när det gäller betalning av avgifter? Enligt Kronofogden är män mer benägna att hamna i skulder. Så varför inte ta den säkraste vägen och lägga ansvaret på ensamstående mammor som med större sannolikhet kommer att betala räkningen? Även om det innebär att ytterligare belasta kvinnor med en oproportionerlig ekonomisk börda.

Sådan praxis ska såklart inte existera i ett rättvist och feministiskt samhälle. Har föräldrar delad vårdnad ska de även ha delat ekonomiskt ansvar för sina barn, ingen förälder ska bli belastad oproportionerligt. Och Region Östergötland ska börja skicka delade fakturor till båda föräldrarna, istället för endast till mammorna. 

"Anonym"

Svar från region Östergötland:

Först vill vi tacka för att du uppmärksammat detta. Rutinen grundas på ett gammalt beslut som handlade om att få till en teknisk lösning för fakturering. 

Vi inser dock att detta kan ställa till problem för en del, och kommer därför att se över den här rutinen för att försöka få till en bättre lösning.

Camilla Paananen, verksamhetschef Ekonomi och ekonomiservice, Region Östergötland