Hur stort är regionens underskott?

Är det nya underskottet utöver det budgeterade på 1 miljard, undrar insändarskribenten.

Är det nya underskottet utöver det budgeterade på 1 miljard, undrar insändarskribenten.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2024-03-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varför satte inte regionen in åtgärder i tid?" (9/3):

I Corren framgår i ett svar från regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M) att regionen budgeterat ett minus på 1 miljard (1000 miljoner) kronor för 2023! Förklaringen var ökade pensionskostnader på grund av hög inflation och underskott i verksamheten. Det gavs ingen förklaring till hur regionen planerade täcka detta stora, men budgeterade, underskott. 

Nu anges ett underskott på 1,7 miljarder för 2023 och i förklaringen till detta har bland annat även denna gång angivits ökade pensionskostnader. 

Min fråga är om det nya underskottet är utöver det budgeterade på 1 miljard, det vill säga om det slutliga underskottet är 1,7 eller 2,7 miljarder för 2023?

"Pensionerad läkare"

Svar från Region Östergötland:

Det ekonomiska resultatet 2023 för Region Östergötland blev minus 1,5 miljarder kronor och täcks av eget kapital (det vill säga tidigare års överskott). Budgeterat resultat var minus 1,0 miljarder kronor och avsåg tillfälligt höga pensionskostnader utifrån den höga inflationen. Pensionskostnaderna blev ungefär som budgeterat. 

Hälso- och sjukvårdens resultat blev minus 1,7 miljarder kronor. Det försämrade resultatet i hälso- och sjukvården berodde på ökade kostnader men även att åtgärder inte fått effekt. Högre skatteintäkter, statsbidrag och avkastning på kapital än budgeterat vägde till viss del upp hälso- och sjukvårdens resultat.

Josefin Bjäresten, ekonomidirektör, Region Östergötland