Varför satte inte regionen in åtgärder i tid?

Man kan fråga sig hur en budget kan överskridas med så stora belopp utan att åtgärder sätts in i tid, menar insändarskribenten.

Kostnadsökningarna i relation till budget beror främst på högre kostnader för bemanning, både egen personal och bemanningsföretag, samt läkemedel, skriver Marie Morell (M), ordförande i regionstyrelsen.

Kostnadsökningarna i relation till budget beror främst på högre kostnader för bemanning, både egen personal och bemanningsföretag, samt läkemedel, skriver Marie Morell (M), ordförande i regionstyrelsen.

Foto: Albin Wiman/Corren arkiv

Insändare2024-03-08 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu är det mycket fokus på Region Östergötlands överskridande av budgeten.

Man kan fråga sig hur en budget kan överskridas med så stora belopp utan att åtgärder sätts in i tid? Antar att en budget tas fram för året och att den följs upp kontinuerligt, kvartalsvis och månadsvis. Här borde man då se att budgeten överskrids, att åtgärder måste sättas in och inte bara sticka huvudet i sanden och hoppas på det bästa.

Vad är orsaken till att budgeten överskrids? Är det ökade personalkostnader, fler personer som behöver vård, ökade fastighetskostnader, etcetera?

Vi vet att vi har en åldrande befolkningsökning framför oss. Hur ser regionen på det? Måste vi helt enkelt acceptera en sämre sjukvård i framtiden?

På Garnisonsområdet byggs en ny fastighet som bland annat ska inrymma en ny ögonklinik. Man kan undra hur denna klinik ska bemannas då läkare och sjuksköterskor flytt från ögonkliniken på US i Linköping.

"Undrande medborgare"

Svar från Region Östergötland:

Inför 2023 beslutade regionfullmäktige om en budget på minus 1 miljard. Att budgeten visade underskott berodde på tillfälligt ökade pensionskostnader på grund av en hög inflation. Utöver de höga pensionskostnaderna, som var kända, har hälso- och sjukvården visat ett negativt resultat. 

Redan inför 2023 tog hälso- och sjukvården fram åtgärder för att förbättra ekonomin. Vid uppföljning under året har det varit tydligt att beslutade åtgärder inte varit tillräckliga och därför behövs mer kraftfulla åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Målet är att anpassa resurser efter den ekonomiska ram som regionen har att röra sig med.

Kostnadsökningarna i relation till budget beror främst på högre kostnader för bemanning, både egen personal och bemanningsföretag, samt läkemedel.

Målet är att patienterna ska få en bra vård även fortsättningsvis, som möter nya demografiska behov. Det krävs dock ett arbete med att se över verksamheten så att varje skattekrona används på ett sätt som ger bästa vård till invånarna. I dag visar Östergötland högre kostnader per invånare än andra regioner.

Marie Morell (M), ordförande i regionstyrelsen