Hur ska en lärare avlägsna en stökig elev?

Lärare, rektorer och elever måste tillsammans komma överens om ordningsreglerna i klassrummet, menar insändarskribenten.

Lärare, rektorer och elever måste tillsammans komma överens om ordningsreglerna i klassrummet, menar insändarskribenten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2024-06-04 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Listan: Åtgärderna som kan vidtas mot stökiga elever i Linköping" (29/5):

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Elias Aguirre (S) uppmanar lärare att våga ingripa mot stökiga elever. Med ett nytt dokument vill han tydliggöra lärarnas befogenheter i klassrummet.

Den känsligaste frågan är vad som gäller vid fysiskt ingripande mot stökiga elever. Elias Aguirre erkänner att frågan är svår och hänvisar lärare till att hämta stöttning hos sin rektor. Han är tydlig med att man ska kunna avlägsna en elev från klassrummet, men hur ska det gå till?

Ska verkligen lärare handgripligen ingripa mot en elev som vägrar lämna klassrummet frivilligt? Den kände före detta höjdhoppsstjärnan Stefan Holm blev anmäld under sitt första lärarvikariat efter att han handgripligt flyttat en elev i klassrummet.

Ett annat aktuellt fall redovisades nyligen i DN. En lärare ingrep mot en elev som trakasserade en annan. Läraren blev hotad och knuffad och höll fast eleven. Det kostade honom jobbet.

2022 ändrades skollagens femte kapitel. Där tydliggörs att lärare får ingripa fysiskt mot elever även i situationer som inte klassas som nödvärn. Vad har lärare för utbildning i att bemöta våld från elever? 

Ska rektorerna anlita specialister på att koppla grepp för att lärare ska kunna få ut en elev som vägrar lämna klassrummet? Lärare, rektorer och elever måste givetvis tillsammans komma överens om ordningsreglerna i klassrummet. Det får aldrig gå så långt att våld behöver tillgripas av en lärare för att återställa ordningen i en undervisningssituation.