Hur många medresenärer gör ändå fullt bilavdrag?

Insändare2023-02-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Östgötatrafikens nya biljettpriser är arbetarfientliga" (18/2):

Vem har inte observerat att flera bilpendlarparkeringar nu används mer än någonsin? Samåkning är ju bra av miljöskäl, men hur många av medresenärerna gör ändå fullt bilavdrag – trots att de inte har rätt till det? Naturligtvis en omöjlig uppgift för skattemyndigheterna att kontrollera. 

För att inte tala om vissa hemmajobbare som utnyttjar bilavdraget fullt ut. Här finns säkert åtskilliga skattekronor som blir felaktig "reseåterbäring" till bilåkarna. Samtidigt höjs taxorna för merparten av kollektivtrafikresenärerna.

Mitt (förmodligen politiskt omöjliga) förslag är att ta bort de orättvisa bilavdragen och i stället använda "avdragspengarna" till kollektivtrafiken. Vinnare blir miljön och kollektivtrafikresenärerna – bilåkarna blir förlorarna.

Svaret från vägtrafiklobbyn och inbitna bilister som måste ha bilen är nog givet, men vad säger alla som vill ha mer rättvisa?