Hur har dialogen skett med föräldrarna?

Insändare2022-06-27 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varför ska man införa nya större elevgrupper?" (14/6):

I ett mångordigt svar förbigås helt huvudfrågan: Varför slår man ihop klasserna? Den så kallade pedagogiska modellen som arbetats fram på Vasaskolan är väl en mindre beprövad modell? Finns den på fler skolor i Mjölby eller Östergötland?

Häromkvällen, när föräldrarna informerades, omöjliggjorde skolornas "plattform" flexibilitet i grupperna sas det från skolledningen. I er text beskriver ni just en sådan lösning som inte var möjlig vid föräldramötet. Hur hänger nu detta ihop? Hur blir tryggheten för barnen, om de verkligen ska ingå i olika grupper med nästan 90 andra barn? Var finns Vasaskolans konsekvensanalys för intresserade att ta del av?

Visst är det bra och önskvärt med föräldramedverkan och samarbete som lovordas i er text. Hur har dialogen skett i detta fall? Att denna något otydliga konstruktion skulle underlätta lärarnas planering och öka elevernas trygghet står nog än så länge skrivet i stjärnorna! 

Vad som är lämpligt språkbruk kan man tyvärr ha delade meningar om, men det är ju rektorn som bestämmer.