Högre prioritet än att leda om trafiken vid broöppning

Insändare2022-06-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Vi vill bidra till en hållbar utveckling av Berg" (4/6):

Av debatten hittills kan man lätt få intrycket att alla Bergsbor är motståndare till utbyggnadsplanerna. Så är det naturligtvis inte. Det är mycket positivt att det görs något åt det förfallna området vid före detta Bergs trä. När det gäller trafiksituationen är det väl inte så mycket köerna vid broöppning som är det stora problemet (det är ju dessutom en väldigt kort tid på året) och inte heller att en utbyggnad skulle generera mycket trafik. Det är ju bara att tänka efter – hur många bilresor per dag genererar 50 hushåll? Det stora problemet är i stället den tunga genomfartstrafiken som inte alls respekterar hastighetsbegränsningarna. Att göra något åt det är betydligt högre prioriterat än att leda om trafiken vid broöppning! 
Slutligen hoppas jag att Demiroks och Wennergrens ambitioner om att ta hänsyn till Bergs unika värden konkretiseras både i den nu aktuella planen men framför allt i kommande detaljplan angående eventuellt besökscenter.