Vi vill bidra till en hållbar utveckling av Berg

Vi vill vara tydliga när det kommer till planeringen i Berg. All utbyggnad skall göras med hänsyn till Bergs unika miljö och de kultur- och naturvärden som finns i området, skriver debattörerna.

Många är positiva till utbyggnaden av bostäder i Berg, men är framför allt oroliga för trafiksituationen, skriver debattörerna.

Många är positiva till utbyggnaden av bostäder i Berg, men är framför allt oroliga för trafiksituationen, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2022-06-04 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Planer för fler bostäder i Berg välkomnas av många Bergsbor. Det är positivt för Berg men även för Linköping. Många äldre vill bo kvar i området, men bristen på småhus och lägenheter har inneburit att man tvingats flytta in till staden när man inte kan bo kvar i sina hus. Även många barnfamiljer ser Berg som är ett attraktivt område att bosätta sig i och nu kan de få möjlighet till det.

Intresset från många Bergsbor kring den planerade utbyggnaden ser vi som mycket positivt. Det är en viktig del av demokratin att man som boende kan delta på samråd och att man har möjlighet att komma med synpunkter. Genom denna dialog förbättrar vi planerna och gör dem mer hållbara, både för de som bor i Berg och för de som vill bo i Berg. 

Många är positiva till utbyggnaden av bostäder, men är framför allt oroliga för trafiksituationen. Det som ofta lyfts fram är den tunga trafiken, men även biltrafik och kollektivtrafiken som inte håller hastighetsbegränsningarna. Utöver det så är framkomligheten på Ankarvägen och Blackbäcksvägen återkommande synpunkter vi får höra. Vi delar den oro som finns, det är ett stort bekymmer att så många inte håller hastighetsbegränsningen, särskilt då många skolbarn rör sig i området.

Vi vill vara tydliga när det kommer till planeringen i Berg. All utbyggnad skall göras med hänsyn till Bergs unika miljö och de kultur- och naturvärden som finns i området. Alla markföroreningar ska åtgärdas, allt för att skapa goda boendemiljöer. Trafiksituationen är en självklar förutsättning i den fortsatta utbyggnaden, alla som bor i området ska kunna känna sig trygga. En viktig förutsättning är att alla bostäder inte kommer att byggas samtidigt och framför allt inte byggas innan vi har löst trafiksituationen och fått en god framkomlighet på berörda vägar.

Under samrådet och även tidigare har det framkommit många goda idéer som vi anser ska beaktas i den fortsatta planeringen. Bland annat har idéer lyfts om blinkljus vid backen i Pålstorp och vid Kungsbro så att man kan välja att åka över Ljungsbro om kanalen är öppen. Denna typ av medskick, tillsammans med de trafikutredningar som ska göras, anser vi kommer skapa trygghet framåt.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling av Berg, där vi skapar förutsättningar för fler att bo här samtidigt som vi värnar allt det som är värdefullt i området. Genom en helhetssyn och en tydlig dialog med boende i området vill vi ta ansvar för helheten.