Sanera området kring Djurgården omedelbart

Det kommer att bo mängder med barn i de nya områdena och jag förstår inte hur man kan riskera att dessa kan leka runt övningsområdet och få i sig för höga halter av miljögiftet, menar insändarskribenten.

Högsta halten man hittat i grundvattnet uppmättes till 4800 ng/liter vilket är ett extremt högt värde, menar insändarskribenten.

Högsta halten man hittat i grundvattnet uppmättes till 4800 ng/liter vilket är ett extremt högt värde, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2022-09-10 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Nu byggs Djurgården – flera tusen bostäder planeras" (5/9):

Har Linköpings kommun inget vett och förstånd vad gäller miljögifter?

I den nya stadsdelen Djurgården vid Lambohov så dras det ledningar för fullt och grävs. Trots detta har man fortfarande inte gjort något åt de föroreningar som finns vad gäller PFOS på räddningstjänstens övningsplats som ligger ett par hundra meter från det nya bostadsområdet. 

I Corren skriver man att området inte kommer att saneras på länge än, men att man ska utreda om det går att sätta ett filter så att man inte får in PFAS via bäcken. Detta är på långa vägar inte tillräckligt. Det område som är mest förorenat ligger utanför själva räddningstjänstens grindar och ligger helt öppet. Även om räddningstjänsten inte fått ett nytt område att vara på så kan man sanera detta område omedelbart. Högsta halten man hittat i grundvattnet uppmättes till 4800 ng/liter vilket är ett extremt högt värde. Det finns även PFOS i jordprover som överstiger känslig markanvändning med 3,3 gånger och det har uppmätts höga halter av PFAS i ytjorden runt brandövningsplatsen.

Det kommer att bo mängder med barn i de nya områdena och jag förstår inte hur man kan riskera att dessa kan leka runt övningsområdet och få i sig för höga halter av miljögiftet. Konsulterna som utredde förekomsten av ämnena när man planerade området rekommenderade starkt att man skulle åtgärda och sanera området innan byggstart. Men varför lyssna på experter när det går att fatta egna beslut, verkar vara den genomgående linjen i åsiktsmaskineriet i kommunen. 

Ta tag i problemet nu och vänta inte på att det ska gå över av sig själv.