Heltidsmentorer – för elever och lärares skull

Insändare 12 augusti 2022 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Heltidsmentor, för vems skull?

Tråkigt att du som vårdnadshavare har så dålig erfarenhet av heltidsmentorerna. Det du beskriver är inte hur det är tänkt att fungera. Något du kan ta upp med ansvarig rektor.

Jag har som ”gammal” gymnasielärare endast positiva erfarenheter av heltidsmentorerna. Mentorsuppdraget är idag betydligt mer krävande och än tidigare. Elevernas frånvaro måste följas upp och vårdnadshavare kontaktas vilket tar mycket av vår tid. Mentorstider varje vecka för information och olika teman. Utvecklingssamtal minst en gång per termin. Vi mentorer förväntas delta på möten med vårdnadshavare och elevhälsan tillsammans med rektor, externa möten med BUP, Soc etc. Svårt att hitta tider då vi oftast har undervisning. 

Heltidmentorerna har för oss inneburit en tydlig avlastning och vi har fått mer tid till att planera vår undervisning så att vi kan anpassa den utifrån varje elevs förutsättningar och behov och framför alltmer tid att stötta och hjälpa elever att nå målen. Vi får mer tid för all den dokumentation som du som vårdnadshavare nu har möjlighet att ta del av via Unikum. Det verkar inte som det fungerat på den skola du beskriver om du måste mejla alla ämneslärare för att få reda på hur ditt barn ligger till i olika ämnen.  

Heltidsmentorerna, för vems skull? För lärare och elever. Eftersom heltidsmentorerna är anställda för att vara just mentorer innebär det att elever och vårdnadshavare får betydligt mycket mer tid för samtal med mentor samtidigt som vi lärare kan ägna mer tid åt de vi faktiskt är utbildade till – att undervisa eleverna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa