Gör inte samma misstag en gång till

Allt för många gånger i denna kommun har man infört förändringar utifrån olika koncept, men tyvärr endast till viss del, vilket inneburit en arbetsmiljö som inte är hälsosam, menar insändarskribenten.

Våra barn är värda en personalgrupp som har tid till att planera, utföra och utveckla sin verksamhet, menar insändarskribenten.

Våra barn är värda en personalgrupp som har tid till att planera, utföra och utveckla sin verksamhet, menar insändarskribenten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2024-02-20 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Avdelningschef förskolan: Förändringar fungerar inte perfekt direkt" (14/2):

För ett antal år sedan deltog jag tillsammans med arbetsgivaren i en sittning där det visades med olika stapeldiagram hur mycket pengar man kunde spara på att inte anlita timvikarier. 

Det som då poängterades, inte bara en gång utan flera under denna genomgång, var att för att det skulle fungera så måste man öka grundbemanningen.

Jag utgår ifrån att det är det som även arbetsgivaren tog till sig och genomför. En högre grundbemanning.

Allt för många gånger i denna kommun har man infört förändringar utifrån olika koncept, men tyvärr endast till viss del, vilket inneburit en arbetsmiljö som inte är hälsosam. Gör inte samma misstag en gång till.

Våra barn är värda en personalgrupp som har tid till att planera, utföra och utveckla sin verksamhet utifrån läroplanen. Personalen i förskolan är värda en arbetsmiljö som är hälsosam, där man trivs och kan utföra sitt uppdrag med tillfredsställelse.

Elias Aguirre (S), se till att förskolan har en ekonomi, så att våra barn får en trygg och lärorik undervisning i förskolan. Hänvisning till nobelpristagare James Heckmans Curve: "The earlier the investment, the greater the return".