Ge hopp åt våra barn och ungdomar

Dagens unga har levt hela sina liv med sociala medier, menar insändarskribenten.

Dagens unga har levt hela sina liv med sociala medier, menar insändarskribenten.

Foto: Jessica Gow/TT

Insändare2022-09-29 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledarkrönikan "De rotlösa ungdomarna söker trygghet i tillvaron" (27/9):

Läste Joel Halldorfs krönika om barnens roll i vårt nuvarande samhälle. Barnen för mig är ungdomar mellan, säg, 14 och 20 år.

Det finns i dag mycket forskning, speciellt från USA, som visar hur internets utveckling har spelat en mycket viktig roll för dessa generationer. De har levt hela sitt liv med möjligheter som facebook, google, instagram, tiktok etcetera. För dessa ungdomar har både självbilden och självförtroendet blivit sämre än tidigare generationer. Främst genom det ständiga nyttjandet av dessa tjänster. Att se alla dessa ”perfekta” ungdomar, influenser och andra kändisar och ställa det mot sig själv och till sist försöka anpassa sig till dessa individers ”lyckliga liv och utseende” gör livet bekymmersamt. 

Till detta kommer den minskade direktkontakten med föräldrar, syskon och kompisar som man litar på, där frågor och diskussioner kan föras om sin roll i ett framtida liv. Jag har ingen aning om den psykiska hälsan påverkas av denna ”fixering” vid dessa internettjänster. Men jag tror att om vi vuxna, föräldrar, lärare, fritidsledare, idrottsledare, socialarbetare engagerar oss i ungdomarnas situation och kanske med vår erfarenhet kan komma med ett och annat tips om alternativ till dessa internettjänster. Exempelvis litteratur, teater, vara med i en förening, olika former av idrott. Etcetera. Till sist: att möta de unga med både respekt, lyhördhet och frågor är en bra början.