Frågan om hyressättning tenderar att bli infekterad

Om inte hyran tillåts följa kostnadsutvecklingen så försvinner intresset att investera i hyresrätter, skriver Rikard Norman, Fastighetsägarna Linköping.

Utifrån hur vi sätter hyror i Sverige så kan vi veta vad som är korrekt hyra för en viss bostad, skriver Rikard Norman, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Linköping.

Utifrån hur vi sätter hyror i Sverige så kan vi veta vad som är korrekt hyra för en viss bostad, skriver Rikard Norman, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Linköping.

Foto: Zenaida Hadzimahovic

Insändare2023-12-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Orimliga vinstkrav lastas över på oss hyresgäster" (6/12):

Frågan om hyressättning av bostäder har en tendens att bli väldigt infekterad och rörig men tyvärr också ganska osaklig. I Corren tillskriver signaturen ”AA” på insändarplats mig och Fastighetsägarna en del märkliga åsikter och uttalanden. De synpunkter som framförs rör egentligen två helt separata frågor:

1. Frågan om årlig hyresförhandling och vem som ska ta socialt ansvar för ekonomiskt utsatta hushåll.

2. Frågan om kommunala bolags avkastningskrav och vem de kommunala bolagens tillgångar tillhör. 

I båda fallen är frågan ganska enkel. Men vi tar dem var för sig:

1. De årliga hyresförhandlingarna är vad som gör att hyresrätten kan fortsätta vara en attraktiv investering. Om inte hyran tillåts följa kostnadsutvecklingen så försvinner intresset att investera i hyresrätter. Nyproduktionen tvärstannar samtidigt som underhåll och utveckling av befintligt bestånd sjunker till ett absolut minimum. Huruvida förvaltning av hyresrätter varit attraktivt historiskt är ovidkommande. Fundera lite själv, att du fick en bra lön förra året gör ju inte att du stannar kvar på ett jobb ifall chefen meddelar att du inte kommer få lön framöver. Eller hur? Våra yrkanden följer också helt den modell som Hyresgästföreningen, Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna är överens om. 

Att ett fåtal hushåll har en ekonomi som är så utsatt att de inte klarar den hyreshöjningen är förstås vårt gemensamma ansvar genom välfärdssystemet. Att hushåll som inte har några problem att betala vad det kostar att faktiskt bo ska få sin hyra subventionerad på fastighetsföretagens bekostnad på grund av att en enstaka granne inte klarar hyran är förstås orimligt. 

2. Utifrån hur vi sätter hyror i Sverige så kan vi veta vad som är korrekt hyra för en viss bostad. Om ett kommunalt bostadsbolag tar ut en lägre hyra än så innebär det i grunden att det sker en subvention av hyran. De som står för den subventionen är bolagets ägare, alltså alla kommuninvånare tillsammans. Den som vill driva en sådan linje har alltså bevisbördan för varför samtliga hyresgäster hos just det allmännyttiga bostadsbolaget ska få bo rabatterat på övriga kommuninvånares bekostnad. Denna fråga avhandlade jag mer fördjupat i Corren 12 december 2019. Läs gärna den artikeln. https://corren.se/ledare/kronika/artikel/dubbelskattningen-av-hyresgasterna-ar-en-myt/elwpz81r