Förnedrande ursäkter från skolledningen

Genom att nu lägga ner Folkungaskolans profilklasser kan skolan kallt räkna med att antalet motiverade elever som aktivt söker sig till skolan kommer att minska, menar insändarskribenten.

Insändare2023-04-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varför lägger ni ner profilklasserna på Folkungaskolan?" (11/4):

I svaret från Folkungaskolans ledning hävdas det att beslutet kring nedläggning av musikklasserna tas med elevernas bästa i åtanke, detta kan de inte ens tro på själva.

Man kan till att börja med fråga vad skolan har vidtagit för åtgärder för diversifiering inom ramen för nuvarande verksamhet med profilklasser. Ser vi till de senaste åren har skolan exempelvis dragit ner på antalet konserter för eleverna. Både rent konkret men även genom att ge dem mindre tid att öva inför eventuella konserter då man exempelvis har tagit bort spectiden där fördjupning skedde. Detta har gett profilklasserna en minskad möjlighet att synas i olika sammanhang, vilket lär ha bidragit till en minskad bredd av sökande. 

Även genom att stryka högstadieklassernas gospelprojekt minskade man möjligheten till olika former av kulturella uttryck, vilket går helt i strid med att man nu säger sig vilja öka blandningen av etnicitet i elevunderlaget. Dessa två exempel är bara saker som potentiellt kan ha minskat diversiteten i elevunderlaget, men mer konkret la man för några år sen även ner den manliga sånggruppen Folke. Hur förväntar sig skolledningen kunna locka fler killar när man aktivt jobbar emot en för dem meningsfull aktivitet i en extra känslig ålder?

Genom att nu lägga ner Folkungaskolans profilklasser kan skolan kallt räkna med att antalet motiverade elever som aktivt söker sig till skolan kommer att minska. Principen om relativ närhet kommer då självklart att börja gälla och alla Linköpingsbor med koll på stadsdelarna inser då snabbt att de närliggande områdena i innerstan, Valla och Kanberget inte kommer ge den diversitet som skolan skyller på i sin nedläggning av profilklasserna.