Föräldrar: Utspelet är ett slag i ansiktet på oss andra

Våra barn får ta ströplatser lite överallt och klasser sprids som frön i vinden, men nu kritiserar ni samtidigt att elever i musikprofil blandas med andra elever i samma skola, skriver föräldrar på Fredriksbergsskolan.

Insändare 31 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "S+M-styret om beslutet: Ett misslyckande som kommun" (25/5): 

Som föräldrar till barn på nedläggningsdrabbade Fredriksbergsskolan känns ert (S+M:s) utspel i debatten om Folkungaskolans musikprofil faktiskt som ett slag i ansiktet.

Ni talar om dålig kommunikation från skolledningens sida medan kommunikationen till oss och oppositionspartierna var näst intill obefintlig. Efter beslutet har det varit total tystnad från er sida, våra frågor gick minsann bra att ducka. Ert förhastade förslag skulle drivas igenom oavsett vad för alternativa lösningar som presenterades, pengar som kunde skjutas till eller vilka brister i tillvägagångssättet som framkom.

För er var det aldrig tal om en diskussion att försöka hitta en annan lösning. I vårt fall handlar det om att ni lägger ner en helt välfungerande skola. Våra barn får ta ströplatser lite överallt och klasser sprids som frön i vinden men nu kritiserar ni samtidigt att elever i musikprofil blandas med andra elever i samma skola. Trots att det är en icke politisk fråga.

Vi ser det som rent osmakligt att ni nu kritiserar en enskild skolledning angående kommunikation, tillvägagångssätt och tajming. Styret har nyligen genomfört avsevärt större förändringar, på ett sätt som är under all kritik och som påverkar yngre barn i större utsträckning än musikklasserna i Folkungaskolan.

Under våren har vi dessutom på nära håll fått följa hur illa ni behandlar lärare och pedagoger och nu slänger ni en enskild rektor under bussen. Det får oss att ställa oss frågande till hur Linköpings kommun tänker att de framöver ska vara en attraktiv arbetsplats och locka till sig kompetent personal till skolorna.

För att i framtiden undvika att framstå som populistiska, hade det varit passande om ni varit lite mer självkritiska till ert eget agerande innan ni började kritisera andras.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa