Kritiken från IVO är felriktad

Insändare 4 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på artikeln "Marzieh, 58, fick nervskador efter operationen på US" (2/8):

IVO kritiserar kvinnokliniken för att inte den lämnat tillräcklig information om eventuella komplikationer efter kirurgi, men kritiken borde i stället riktas mot att patientens smärta nonchalerades efter genomgången komplikation och att det tog så lång tid att få hjälp. 

Om komplikationen kunde ha undvikits hade det också varit berättigat med kritik, men så var uppenbarligen inte fallet. Vad hade patienten gjort med informationen om en komplikation som uppträder bland en av tusen operationer när alternativet är att lämna en potentiell cancer obehandlad? Hur hade du själv resonerat? 

I efterförloppet uppger patienten att hon inte hade valt operationen, men då visste hon redan att det inte fanns någon cancer. Människokroppen är komplicerad. De flesta beslut handlar om att nyttan av en åtgärd ska vara större än risken av att inte göra något. När det gäller en eventuell cancer, kunde utfallet ha blivit dödligt. Tyvärr är det inte alltid svart eller vit när det gäller medicinska beslut. Lämna känslorna åt sidan och analysera varje artikel, varje nyhet med kritiska ögon.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa