Ersätt ekomaten med den närodlade

Slopa ekomaten i kommuner och regioner och ersätt den med närodlade och konventionellt odlade livsmedel, menar insändarskribenten.

Miljöarbetet måste utgå från forskningen, menar insändarskribenten.

Miljöarbetet måste utgå från forskningen, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Bävman/TT

Insändare2024-02-22 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varför misstror regionen länets bönder?" (19/2):

Tack Staffan Danielsson, för en mycket bra insändare. Det är förvånansvärt att förespråkarna för ekomat sällan hänvisar till forskning, som visar att ekologisk odling är miljövänligare än konventionell odling (oekologisk). 

Man vet enligt stora studier, ICROFF och en studie vid Lunds universitet att det inte finns några entydiga bevis för att ekomat är hälsosammare än oekologisk, gjord på konventionellt odlade livsmedel. Vidare visade studierna att per kilo producerat livsmedel gav den ekologiska odlingen större negativ klimatpåverkan än den oekologiska odlingen. Studien vid Lunds universitet visade att den konventionella odlingen gav mindre klimatpåverkan än den ekologiska, när det gäller utsläpp av växthusgaser och kväve. 

Det var bara när det gällde biologisk mångfald som den ekologiska odlingen var bättre än den konventionella odlingen. Detta lär bero på att det är mer ogräs i den ekologiska odlingen än i den konventionella. Man behöver inte odla ogräs, för att få större biologisk mångfald. Det förekommer att man sår för området lämpliga fröer i vägdiken och på vägrenar samt på icke odlingsbara arealer, vilket ökar den biologiska mångfalden. Vidare kan man restaurera och anlägga nya våtmarker för ökad biologisk mångfald.

Det är fel att tron "ekologisk odling är bra för miljön", ska få styra, så att man ålägger kommuner och regioner att servera ekomat, som är dyrare och ger större negativ klimatpåverkan än den oekologiska. Miljöarbetet måste utgå från forskningen.

Slopa ekomaten i kommuner och regioner och ersätt den med närodlade och konventionellt odlade livsmedel.