En militär buffertzon mellan Ryssland och Nato?

Insändare 31 mars 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Nato-medlemskap förpliktigar och kan hjälpa oss" (22/3):

På insändarsidan i Corren argumenterar signaturen ”Dengis” för ett svenskt medlemskap i Nato. Jag är av annan åsikt.

På Wikipedia kan man läsa att sedan Sovjetunionens kollaps 1991 har 14 länder (Albanien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) anslutits till Nato. Georgien och Bosnien-Hercegovina är i förhandlingar för medlemskap. Det är inte förvånande att Ryssland upplever Natos framflyttade positioner som ett existentiellt hot. 

Det måste vara en fördel om olika länders arméer och vapensystem hålls så åtskilda som möjligt. I dagens värld med kärnvapen minskar detta risken för att konflikter eskalerar och då får konsekvenser som ingen vill se och ingen tidigare har sett (förutom de som sett förödelsen förorsakad av de jämförelsevis små atombomber som fälldes över Hiroshima och Nagasaki).

Det bör ligga i hela världens intresse att Ukraina inte ges möjlighet till ett medlemskap i Nato. Varför fortsätta skapa en verklighet där Ryssland kan känna sig hotat? Bör inte Nato i stället göra en i sammanhanget ”liten pudel” och sluta utvidga sig österut?

Kan det inte ligga i världsfredens intresse att låta Sverige, Finland och Ukraina utgöra en militär buffertzon mellan Ryssland och Nato? De gamla tankarna om ett svensk-finskt försvarssamarbete kan absolut fördjupas.

1962 hade hela västvärlden stor förståelse för att USA absolut inte ville ha ryska kärnvapenbestyckade missiler stationerade på Kuba. USA:s krav var ultimativt och landet var berett att gå ut i krig för att uppnå sitt mål. Bör vi då inte ha samma förståelse för att Ryssland i förlängningen inte vill ha Natos kärnvapen vid sin södra gräns?

För att förekomma onödig diskussion vill jag säga att jag inte är emot Nato, tror absolut att alliansen utgör en återhållande faktor mot rysk expansionspolitik. Vidare att jag inte ser något försvar för Rysslands bestialiska anfallskrig mot Ukraina. Inga nationsgränser ska med vapenmakt förändras och Ukraina är värt allt tänkbart stöd! Vill passa på att uttrycka mitt gillande för att Sverige nu har beslutat höja försvarsbudgeten till 2 procent av BNP och därmed kan närma sig tidigare försvarsnivå.

Jag tror inte på en konfrontationspolitik där båda sidor har ansenliga mängder kärnvapen!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa