Bygg inte fler höghus i Linköpings centrum

Höga hus är ett tecken på extrem egoism. De ger en fin utsikt för några, medan fler får det mörkare på grund av skugga och insyn i sin privata bostad, menar insändarskribenten.

Det är beklagligt att relevant kunskap av att bygga höga hus inte når våra politiker, menar insändarskribenten. På skissen framtidsplanerna för korsningen Storgatan–Drottninggatan.

Det är beklagligt att relevant kunskap av att bygga höga hus inte når våra politiker, menar insändarskribenten. På skissen framtidsplanerna för korsningen Storgatan–Drottninggatan.

Foto: White/Svefa

Insändare2022-11-26 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Planen: 14-våningshus ska byggas nära slottet och domkyrkan" (22/11):

Det är beklagligt att åter få läsa att relevant kunskap av att bygga höga hus inte når politiker i Linköpings samhällsbyggnadsnämnd, stadsbyggnadskontorets tjänstemän och stadens eget bostadsbolag Stångstaden.

Man skulle skriva en lång artikel om detta, men det borde räcka med några få men viktiga punkter, som man hoppas att alla orkar läsa:

1. Höga hus är ett tecken på extrem egoism. De ger en fin utsikt för några, medan fler får det mörkare på grund av skugga och insyn i sin privata bostad. Observera att ju högre hus, desto längre skugga och därmed fler som förlorar det viktiga ljusinsläppet i sina bostäder och arbetslokaler. Att kunna få se himmel och moln från sin bostad är ett mervärde, som är viktigt för allas livskvalitet.

2. Höga hus är mycket aktuellt på grund av klimatförändringar, då man upptäckt att det gör städer varmare, då materialet absorberar mer värme på grund av storleken och hindrar svalkande vindar.

3. Höga hus bör diskuteras och beslutas med hänsyn till de som det berör och de som har djup kunskap inom olika områden som här tas upp, inte de som bara är politiska tyckare.

4. Höga hus syns på långt håll, långt utanför stadens kärna. De är också symboler för beslutsfattare och avslöjar deras kunskap, respektive okunskap och hänsyn till andras åsikter.

5. Att bygga höga hus i Linköping i ett område, som dessutom är av riksintresse och stadens kulturella centrum, ger signaler till innevånarna och turister att de befinner sig i stad där man betraktar materiella värden viktigare än andliga, kulturella och mänskliga.