Efter kritiken mot P-huset: "Infarten är inte optimal"

Tillfälliga tekniska fel, likt det som skedde i lördags, är något som alltid kan ske, skriver Sankt Kors och Dukaten.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och försöka göra det så smidigt och lätt för kunder att ta sig in och ut ur Neptunus, skriver Sankt Kors och Dukaten i ett gemensamt svar.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och försöka göra det så smidigt och lätt för kunder att ta sig in och ut ur Neptunus, skriver Sankt Kors och Dukaten i ett gemensamt svar.

Foto: Dennis Petersson

Insändare2023-12-07 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Kaos vid infarten – nya parkeringshuset är felbyggt" (5/12):

Vi är medvetna om att in- och utfarten i Neptunus inte är optimal. De förutsättningar vi hade vid byggnationen om var att in- och utfarten fick placeras i kvarteret och med hänsyn tagen till butiken i bottenplanet behövdes vissa kompromisser göras.

Själva utformningen på in- och utfarten grundar sig på att vi ville få en ljus och välkomnande entré som skapar trygghet och är inbjudande. Ibland kan väder och vind, som vi inte styr över, innebära att snö letar sig in i huset.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och försöka göra det så smidigt och lätt för kunder att ta sig in och ut ur Neptunus. Dels ser vi över och ska utöka antalet speglar för bättre överblick, dels arbetar vi med att kontinuerligt förbättra vårt tekniska system.   

Tillfälliga tekniska fel, likt det som skedde i lördags, är något som alltid kan ske. För att en anläggning, likt Neptunus, ändå ska fungera under sådana omständigheter har vi säkrat upp entrén genom att en av körbanorna fungerar både som in- och utfart. Då behöver bilisterna ha lite mer uppsikt än vanligt men ibland sker missförstånd och man hamnar i en situation, likt insändarskribenten beskriver.

Vidare tittar vi även på att fjärrstyra den körbana som fungerar som både in- och utfart, så att den vid tillfälliga tekniska fel ska fungera som endast infart alternativt utfart beroende på var felet uppstår.