Inte privata vården som kört ekonomin i botten

För en mindre peng än en regiondriven vårdcentral lyckas vi ge likvärdig eller bättre vård, ge våra anställda konkurrenskraftiga löner och ändå generera vinst till våra ägare, menar insändarskribenterna.

Regionen ställer i praktiken lägre krav på sina egna utförare jämfört med de privata. Som privat vårdutförare ansvarar vi själva för att vår ekonomi går ihop, menar insändarskribenterna.

Regionen ställer i praktiken lägre krav på sina egna utförare jämfört med de privata. Som privat vårdutförare ansvarar vi själva för att vår ekonomi går ihop, menar insändarskribenterna.

Foto: Stina Stjernkvist/TT/Daniel Moberg

Insändare2024-03-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Privat vård ska inte få ta del av statlig ersättning" (28/2):

Signaturen ”Micke” skriver med anledning av regionens ekonomiska problem, att privat vård/vårdcentraler inte borde finansieras med skattemedel och att skattemedel går till privata intressen. Även regionfullmäktiges Jessica Eek (V) citeras i Corren 5/10 2023: ”… låta privata företag håva in skattemedel och utarmat den offentliga vården i många år”. 

Som privat vårdutförare vill vi bemöta dessa felaktiga påståenden och slutsatser om privat vård som framhålls vara orsaken till Region Östergötlands ekonomi ”i fritt fall”. Det är inte den privata vården som kört regionens ekonomi i botten. 

Privat drivna vårdcentraler arbetar på pappret enligt samma regelbok som regiondrivna vårdcentraler. Regelboken tydliggör krav på till exempel tillgänglighet, utbud och vilken ersättning som betalas ut. Regionen ställer dock i praktiken lägre krav på sina egna utförare jämfört med de privata. Som privat vårdutförare ansvarar vi själva för att vår ekonomi går ihop. Till regiondrivna vårdcentraler, som går med förlust, efterskänks de pengar som saknas i kassan för att kunna betala ut löner. För 2023 kan endast tre av regionens egna vårdcentraler redovisa positiva ekonomiska resultat, men i snitt överskrider de regiondrivna vårdcentralerna sin budget med över 5 mkr per vårdcentral. Är det konkurrensneutralitet och ansvarsfullt nyttjande av skattemedel? Var finns incitamentet att anstränga sig för att arbeta effektivt och ekonomiskt om regionen hela tiden skjuter till de medel som saknas? 

En privat driven vårdcentral som inte får ekonomin att gå ihop blir inte långlivad. Inom Capio finns kontrollfunktioner som varje månad läser av utfallsmåtten och snabbt flaggar för om vi inte uppfyller kraven inom något område, med krav på aktiv åtgärd. På Capio vårdcentral Berga och Vasastaden levererar vi regionens bästa telefontillgänglighet, goda medicinska resultat och toppbetyg i patientnöjdhet. För en mindre peng än en regiondriven vårdcentral lyckas vi alltså ge likvärdig eller bättre vård, ge våra anställda konkurrenskraftiga löner och ändå generera vinst till våra ägare. Fundera en stund på hur det går till, och vad det säger om regionen som utförare av vård!

Det finns inget enkelt svar på hur vi lyckas med detta. Vi har kompetent och engagerad personal i alla led, vilka arbetar hårt varje dag för att leverera god tillgänglighet och bra vård till våra patienter. Vi har en lokal ledning där samtliga även arbetar kliniskt och därmed har god insyn i det dagliga arbetet. Personalen ges stor frihet och uppmuntras att vara aktiva i förbättrings- och kvalitetsarbete. Att omsätta nya idéer i handling går ofta snabbt. Vi ges frihet under ansvar, det utmanar och utvecklar.

Vi tror inte att all vård ska utföras av privat entreprenör, men vi menar att regionen har en del att lära kring hur skattemedel förvaltas ansvarsfullt och hur vi ser till skattebetalarna får tillbaka den vård de faktiskt betalar oss för!