Beklämmande, biltrafiken har gynnats i 70 år

När kollektivtrafiken tar för sig och behöver nya lösningar vid Resecentrum reagerar billobbyn, menar insändarskribenten.

När kollektivtrafiken tar för sig och behöver nya lösningar vid Resecentrum reagerar billobbyn, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2023-03-22 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Politikerna backar – bilfilen kan få vara kvar" (15/3):

Under mer än 70 år har privatbilismen prioriterats och gynnats i samhällsplaneringen. Den dominerar transportsektorn med stora konsekvenser för klimatet och miljön. 

Hamngatan i Linköping har till exempel konstaterats ha Sveriges sämsta luftkvalitet. När kollektivtrafiken tar för sig och behöver nya lösningar vid Resecentrum reagerar billobbyn och dess partier med ord som "vi kan inte bara gynna ett trafikslag". 

Beklämmande och bara ett försök att motsätta sig förändringar för en bättre stadsmiljö.