Avskaffandet av allmän värnplikt var ett stort misstag

Vi ser nu en generation helt utan militära kunskaper, som förväntar sig att ”någon annan” ska försvara landet, menar insändarskribenten.
Vi ser nu en generation helt utan militära kunskaper, som förväntar sig att ”någon annan” ska försvara landet, menar insändarskribenten.

Höjda löner och bättre förmåner för våra yrkessoldater är definitivt behövligt, men även med dessa åtgärder kommer vi aldrig att kunna fylla upp 20–25 brigader med yrkessoldater. Allmän värnplikt är alltså nödvändig, menar insändarskribenten.

Insändare 4 september 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Försvaret måste bli bättre på att attrahera unga" (28/8):

Det är ju lovvärt att Liberala ungdomsförbundet månar om Försvarsmaktens personalförsörjning. Problemet är bara att man inte tar hänsyn till hur stort behovet faktiskt är. Vår armé består i dag grovt räknat av två (2) brigader. Ett invasionsförsvar värt namnet består snarare av 20–25 brigader, så som det såg ut under Kalla kriget. Detta är också storleksordningen av Ukrainas armé när kriget bröt ut, så vi kan se relevansen av denna siffra. Notera då att Ukraina trots detta har behövt snabbutbilda ännu fler soldater som inte haft några soldatkunskaper från början. 

Höjda löner och bättre förmåner för våra yrkessoldater är definitivt behövligt, men även med dessa åtgärder kommer vi aldrig att kunna fylla upp 20–25 brigader med yrkessoldater. Allmän värnplikt är alltså nödvändig.

En yrkesarmé är heller inte något att sträva efter. Yrkesarméer riskerar att bli politiskt snedfördelade och är det som används som politiska maktmedel och militärkupper av mindre demokratiska krafter. En värnpliktsarmé däremot är folkligt förankrad; den består ju av våra egna familjemedlemmar. En nation där majoriteten av befolkningen har goda soldatfärdigheter är dessutom inte attraktiv för en angripare. Jag pratar inte om kanonmat här, utan soldater med gedigen utbildning och utrustning.

Jag läser mellan raderna i LUF:s debattartikel att man vill låta ungdomarna slippa värnplikt, i missriktad liberal anda. Det borde snarare tilltala liberalerna att genom allmän värnplikt säkerställa landets självständighet. Avskaffandet av allmän värnplikt är nog ett av de största misstag som Sveriges regering gjort. Vi ser nu en generation helt utan militära kunskaper, som förväntar sig att ”någon annan” ska försvara landet.

Våra yrkessoldater behövs, förbättra deras löner och villkor, men värnpliktsförsvaret kommer även i fortsättningen att stå för numerären och behöver utökas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa