Fokusera på ett ge en trygg omsorg

Insändare2022-06-11 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Attendo har misskött sig flera gånger – även i Linköping" (9/6):

Jag blir uppriktigt sagt ledsen när jag läser repliken från Mikael Sanfridson (S). Jag har själv arbetat för Attendo i 15 år i olika roller och jag delar inte alls den bild som målas upp. 

Attendo har bedrivit verksamhet i Linköping sedan början av 2000-talet och vi har tillsammans med kommunen utvecklat omsorgen till att bli både bättre och tryggare för de som behöver extra stöd i vardagen. Vi införde kontaktmannaskap runt om i landet redan i inledningen av 90-talet, något som först nu blir standard inom hemtjänsten nationellt. Vi har gått före med kvalitetssystem och digitala lösningar, som underlättar för omsorgens medarbetare att göra ett bra jobb. 

Det betyder inte att vi alltid gör rätt, Sanfridson har en poäng att det finns händelser i Linköping som vi kunde hanterat bättre. Omsorg handlar om människor som arbetar med människor och det kan alltid uppstå problem. Det viktiga är att vi tar lärdom och arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns inget som tyder att på att Attendo har fler avvikelser än andra verksamheter (såväl kommunala som privata) i relation till vår storlek. 

För mig finns det inget motsatsförhållande mellan privat och kommunal verksamhet. Det är innehållet i omsorgen som är det viktiga, och att vi kompletterar varandra så att både äldre och medarbetare kan välja något annat än den kommunala omsorgen om de inte är nöjda. 

Vi står inför en enorm utmaning med att ens kunna ge omsorg till de personer som behöver inom några år. I ett stort bolag som Attendo kan vi lära av varandra, utveckla verksamhet snabbare och göra saker bättre för de vi är till för, alla de som behöver omsorg. Jag hoppas att vi framåt kan fokusera på hur vi ger en trygg och varm omsorg till alla som förtjänar ett gott äldre liv, i stället för att käbbla om det är offentliga eller privata utförare som ger den bästa omsorgen.