Attendo har misskött äldreomsorgen flera gånger

Att förtroendet för Attendo AB sviktar hos många har inte med politik eller ideologi att göra, utan om misstag och misskötsel som ni gjort er skyldiga till vid flera tillfällen här i Linköping.

Blir det maktskifte kommer vi socialdemokrater vara beredda att bryta avtalen med utförare som låter vinsten gå ut över kvaliteten i omsorgen, skriver debattören.

Blir det maktskifte kommer vi socialdemokrater vara beredda att bryta avtalen med utförare som låter vinsten gå ut över kvaliteten i omsorgen, skriver debattören.

Foto: Mostphotos

Debatt2022-06-09 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Attendo: Vi är stolta över den hemtjänst vi utför" (30/5):

I Corren anklagar företrädare för Attendo pensionärsorganisationen PRO för att göra politik av omsorgen i stället för att fokusera på kvalitet. PRO hade tidigare kritiserat hur äldreomsorgen i Linköping upphandlas åt vinstdrivande företag. Det är en politik som drivs konsekvent av KD och nu står hemtjänsten på tur, där Attendo vunnit ett av anbuden. 

När jag läser Attendos svar till PRO låter det som om kritiken mot er enbart skulle grundas på ideologi. Ni säger att skandalen hos Attendo i Uppsala berodde på enskilda medarbetare, men nämner samtidigt inte allt allvarligt som skett inom ert bolag här i Linköping de senaste åren. 

* Så sent som i början av 2022 rapporterade Corren om hur ni på Attendo, genom aggressiva försäljningsmetoder, uppmuntrat era anställda att värva “kunder” mot pengar. Att ni för övrigt använder er av ordet “kund” säger mycket om er syn på Linköpingsbor som är i behov av omsorg. Personligen anser jag att våra äldre inte är kunder på en marknad, utan personer som behöver stöd, vård och omsorg. 

* Ni har även hunnit få kritik från IVO i år (Inspektionen för vård och omsorg) efter att en äldre dött här i Linköping då patientens näringstillförsel inte tillgodosågs. 

* 2021 blev Linköpings kommun tvungen att bryta avtalet med er på Ånestad vårdboende. Anledningen var upprepad misskötsel av de äldre. 

* 2019 fick ni kritik av IVO, då endast två undersköterskor fick ansvara för 50 boende nattetid på Bantorget. Flera av dem hölls inlåsta.

Listan på saker som skett inom Attendo i Linköping kan göras mycket längre än så. Att många tappat förtroendet för er har alltså inte att göra med enbart ideologiska grunder. 

Valfrihet och inflytande över sin omsorg innebär inte att välfärden ska privatiseras, vilket ni på Attendo indirekt ger uttryck för. När jag träffar äldre får jag snarare bilden av att de vill kunna välja vilka aktiviteter som ska finnas, vilken mat som ska serveras, och gärna veta vem som kommer och hjälper dem i dag. Det är den typen av valfrihet de önskar – inte att upphandlas mellan olika vinstdrivande bolag.

Linköping styrs av en borgerlig allians, men blir det maktskifte kommer vi socialdemokrater vara beredda att bryta avtalen med utförare som låter vinsten gå ut över kvaliteten i omsorgen. Även om det skulle leda till viten för kommunen.