Att läsa på skärm begränsar många unga

Som högsta prioritet, anser sig Corren ha att rapportera korrekt och relevant (bra så långt), men då inte till dem utanför tätorten, menar insändarskribenten.

Insändare 10 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vilket ansvar tar Corren för de unga läsarna?" (31/10):

Correns chefredaktör väljer som "svar" på insändaren att grotta ned sig i digitaliseringen av dagspressen och hänvisar till USA! Kustvik skriver att "svenskarna älskar sin papperstidning", men Corren gör det tydligen inte?

Majoriteten av frågorna i insändaren väljer Kustvik att negligera, och är fortfarande svaret skyldig, som hur man väljer att använda utrymmet på de dyrbara papperssidorna? Eller rättviseaspekten då man väljer bort landsbygdens läsekrets? Eller hur den ökande administrationens kostnader exempelvis inskränker för journalistiken och tidningens ramar? 

Som högsta prioritet, anser sig Corren ha att rapportera korrekt och relevant (bra så långt), men då inte till dem utanför tätorten! Hur gör Corren analysen, vid sidan om den ekonomiska? Anses det över huvud taget finnas andra värden att beakta, för den som ger sig ut för att vara en ansvarstagande nyhetsförmedlare?

Om Kustvik har rätt om att det tillkommer 250 digitala prenumeranter varje vecka så går det att enkelt räknat ut när Corren uppnår en täckningsgrad som får Pravda att häpna.

"That will be the day!" Men på tal om siffror, hur många av de prenumeranter, som nu sägs upp, går med 17 kronors förlust per utdelad tidning?

Att läsa på "skärm" och inte i tryck begränsar många unga som ännu inte riktigt uppnått fullgod lässkicklighet, och flera äldre som inte känner sig bekväma med tekniken.

Nej, Kustvik med flera, bättre kan ni! Gör om och gör rätt ...

Anders Sörenson

 

Svar från Corren:

Många frågor, jag försöker rada upp svar här. Jo, vi älskar papperstidningen, den är fortfarande viktig för oss, men dagens ekonomiska läge kräver besparingar enligt mitt tidigare inlägg. 

Vi använder papperssidorna efter bästa förmåga. I dag är det färre som har papperstidningen, de flesta nya prenumeranter väljer digitala abonnemang, så distributionen på landsbygden blir väldigt dyr. Det blir långt mellan varje stopp. Och det är i de dyraste områdena som den här besparingen görs. Det är få företag som klarar av att driva en verksamhet som går minus, vi gör det inte. 

Jag har skrivit flera gånger att vårt arbete är att fokuserat på att behålla alla prenumeranter som kommer till oss. Så jo, det tillkommer ungefär 250 nya prenumeranter varje vecka och vi jobbar för att få dem att stanna hos oss efter första erbjudandetidens utgång. Jag vet inte hur många av prenumeranterna som kostar oss 17 kronor per utdelad tidning, jag vet bara att det är de dyraste exemplen.  

Christer Kustvik, chefredaktör


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa