Akut brist på utbildade undersköterskor redan i dag

Vår styrka är demensvård, vilket inte är unikt. Däremot är vår demensvård i det ordinära boendet unikt. Stärk upp den struktur som redan finns till att fungera starkt och bygg runtomkring, skriver en specialistundersköterska i DAL.

Hur ska ni bemanna med demensarbetslag i respektive område när ni bevisligen inte kan se till att det finns tillräckligt med personal i ett lag, frågar sig insändarskribenten.

Hur ska ni bemanna med demensarbetslag i respektive område när ni bevisligen inte kan se till att det finns tillräckligt med personal i ett lag, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Åke Karlsson

Insändare2023-04-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Stort misstag att lägga ner Demensarbetslag City" (6/4):

Att skapa en jämlik vård i kommunen är vackra ord, men jag ifrågasätter starkt att ni har reflekterat över tillvägagångssättet. Det är en bra tanke att ha alla kompetenser i respektive område, men det kräver någonting ni inte har tagit i beaktande: Den absolut akuta bristen på utbildade och inom området erfarna undersköterskor. Vikarier finns knappt att tala om och de få som finns jobbar heltid och ibland nästan dubbel heltid. Är någon frånvarande så får vi andra ta på oss deras hembesök. På ett morgonpass som ska bemannas med fem undersköterskor, har vi kommit till verksamheten och varit två eller rent av en enda. 

Det är ständiga inbeordringar och 07–22-pass. Då talar vi inte om delade turer. Vi har flera vårdtagare som vi måste vara två hos, som tar närmare en timma att utföra det vi ska hos. Vi får inte tillräckligt med restid för att ta oss mellan vårdtagarna. Särskilt på vintern. Vi förväntas cykla snabbt i snö och is för att hinna. Finns det mot förmodan en lucka i planeringen, så ska den användas. Lönen är ett skämt. Jag är specialistundersköterska med kunskap och erfarenhet av avancerad omvårdnad och handledning av nya medarbetare, men kan inte ens få en anställning som det på DAL då yrkeskategorin inte finns. 

Hur har ni tänkt lura, förlåt, locka kompetenta förmågor till att vilja jobba i hemtjänsten med alla flagranta nackdelar? Hur ska ni bemanna med demensarbetslag i respektive område när ni bevisligen inte kan se till att det finns tillräckligt med personal i ett lag? Vår styrka är demensvård, vilket inte är unikt. Däremot är vår demensvård i det ordinära boendet unikt. Stärk upp den struktur som redan finns till att fungera starkt och bygg runtomkring.

Var vänlig och lägg inte ett uppbrytande, nerbrytande och sannolikt sämre fungerande arbetssätt som något vi representerar. Det är inget jag står för, och jag vågar säga att mina kollegor inte heller gör det. Förändring är bra – men det ska vara genomtänkt också. Här behöver vi tänka om något varv. Jag är säker på att ni känner till PGSA (planera-göra-studera-agera). Omsätt inte ett förändringsarbete i stor skala innan ni har ”provkört” på en mindre och ser en faktisk förbättring innan det införs på kommun-nivå.