Lugn i klassrum behövs för studiero

Linköpings skolor ska vara trygga och alla elever ska ha en skolmiljö som präglas av lugn och studiero. Det är en förutsättning för att barn och unga ska uppmuntras och utmanas i sitt lärande, skriver Elias Aguirre (S), i en replik på två insändare.

Vi har under det senaste året fattat beslut om att införa en akutskola i Linköping och vi har utökat antalet platser på resursskolorna, skriver Elias Aguirre (S).

Vi har under det senaste året fattat beslut om att införa en akutskola i Linköping och vi har utökat antalet platser på resursskolorna, skriver Elias Aguirre (S).

Foto: Dennis Petersson

Insändare2024-06-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Alla barn har rätt till en trygg skola" (5/6) och "Hur ska en lärare avlägsna en stökig elev?" (4/6):

När vi frågar Linköpings elever svarar de att det långt ifrån alltid råder den studiero som de behöver i klassrummet. Det är vårt uppdrag som skolpolitiker att ge personalen rätt förutsättningar att hjälpa alla elever, men det krävs ibland att disciplinära åtgärder vidtas för att enskilda elevers beteende inte ska gå ut över hela klassen. Vi har från barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden tagit fram handlingsplanen för att tydligt visa på de verktyg som finns och för att stötta skolorna att faktiskt använda dem. Hur situationer i skolan ska hanteras är däremot en fråga som skolans personal tillsammans med rektorn behöver ta ställning till från fall till fall.

Samtidigt behöver vi möta upp det behov som finns av att ge extra stöd till elever med särskilda behov. Efterfrågan är stor på platser inom resursskolor, särskilda undervisningsgrupper och tillfälliga grupper med fokus på trygghet. Vi har under det senaste året fattat beslut om att införa en akutskola i Linköping och vi har utökat antalet platser på resursskolorna. 

Till 2025 fortsätter vi satsningen på elever med särskilda behov – både i grundskolan och i gymnasieskolan. Genom en större satsning för elever med särskilda behov förbättras deras möjlighet att klara skolan. Tillsammans med vårt fokus på trygghet och studiero tror vi att det kan bidra till en lugnare miljö i Linköpings klassrum.