Vi står bakom Folkungaskolans ledning

Hör upp kommunstyrelsen i Linköping! Som rektorer i Linköpings kommun står vi bakom Folkungaskolans ledning, skriver 77 rektorer i Linköping kommun.

Insändare 17 maj 2023 11:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "S+M-styrets skarpa besked: Vi står inte bakom ett sånt beslut" (12/5):

Kristina Edlund (S) och Niklas Borg (M) – här kommer 77 rektorers svar utifrån ert uttalande i Corren förra veckan:

Vi tycker att det är ytterst olyckligt att man från politiskt håll går ut och “tycker” i den här frågan.

Vi rektorer har en lagreglerad befogenhet att leda och samordna det pedagogiska arbetet, mandat att besluta om skolans inre organisation och resursfördelning samt fatta de beslut och utöva det ansvar som framgår av skollagstiftningen och andra författningar.

Vi ber politiken att respektera vårt uppdrag, lita till professionen samt efterleva kommunens kärnvärden om modiga, mänskliga och mångfacetterade chefer. 

När man från politiskt håll väljer att öppet kritisera ledningen på Folkungaskolan, så skapar det allt annat än modiga rektorer. Vill Linköpings kommun ha rädda rektorer som inte vågar fatta beslut?

Anders Österhjelm
Sara Skagerström
Cattis Månsson
Helena Djerf
Magnus Nyström
Magdalena Hammar
Björn Kjellman
Åsa Norberg
Jens Rosenqvist
Lotta Jakobsson
Ewa-Britt
Löwendahl
Madelene
Arvendal Lindborg
Veronica Möller
Karin Ström
Andreas Persson
Mattias Dahlgren
Lidia Posluk
Gudrun Werner
Hanna Ahl Addén
Linda Edin
Susanna
Ljungström
Heida Östlund
Jessica Wågh
Anders Wänström
Charlotta Stjärne
Elisabeth Péterffy
Moberg
Maria Lönnqvist
Jenny Lilja
Lena Göterdal
Frida Engström
Hanna Ahlström
Therése
Lennartsson
Pia Lindgren
Sara Österhjelm
Kristina Hellman
Maria Bülow
Dan Forsberg
Maria
Trangius-Griph
Anette Bågesund
Anneli Träff
Jenny Westberg
Therese Andersson
Anja Mistren
Anders Ekelund
Jeanette Hellström
Lotta Foucard
Eva Edsgården
Jan Eklund
Espen Surén
Marie Sturehed
Mårten Larsson
Carolina
Kastegård
Karin Aleryd
Cecilia Önnerth
Katarina Hågfeldt
Linda Östergaard
Maria Risthammar
Louise Hellström
Christina Bradley
Ireman
Malin Hellström
Malin Holmertz
Jenny Enerby
Sofia Lundberg
Åse Mellerskog
Richard Olovsson
Anna Pihlblad
Anna Samuelsson
Cecilia Persson
Emma Lund
Åsa Ribendahl
Mimmi Lundin
Jenny Seger
Karin Thelander
Carolina Andersson
Sabina Colic
Christian
Lindholm
Pia Aztor


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa