KD:s förslag kommer inte lösa gängproblemen

Gängproblematiken kommer inte lösas genom mobilförbud eller gratis klarinettspel, skriver insändarskribenten.

Insändare 1 augusti 2023 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Starka familjer bygger ett starkt samhälle" (21/7):

KD skriver om familjens värde. Det är en lång artikel med många påståenden. Alla förslag som läggs fram har väldigt lösa kopplingar till det som partiet vill påverka. Det blottar en större problematik med KD i Linköping och nationellt.
Argumenten är som följer. Elevhälsa och mentorer ska lösa gängproblematiken. Låna ut sportutrustning ska lösa bristen på sammanhang för utsatta ungdomar i utanförskapsområdena. Ett outgrundligt resonemang om att på något sätt begränsa ungdomars tillgång till mobil, surfplatta och tv, ska stärka ungas hälsa. Samtidigt trycker artikelförfattarna på vikten av att inte styra individer.


Ett fritidskort ska lösa ungas bristande föreningsengagemang trots att det gång på gång visats att detta i grunden inte är en privatekonomisk problematik. En större frihet att överlåta föräldradagar på släktingar lyfts slutligen fram som det som ska trygga våra barn och skapa det samhälle vi vill ha.
Jag har gått tillbaka på Correns hemsida och läst avsändarens tidigare artiklar. Det finns en röd tråd. Retoriskt ska fungerande familjer värnas. Mindre tillskott till det som redan görs framhålls som att det ska skapa fler bullerbyfamiljer. Jag vill trycka på att man kan vilja hur väl som helst men har man inte på fötterna bör man kanske avstå från artiklar. Det är helt omöjligt att förstå hur några av de förslag som läggs fram, mer än på marginalen kan påverka de frågor som syftas på.
 
Många politiker går bort sig i bilden av att om bara alla andra levde som en själv så skulle problemen vara lösta. Det finns lika ofta en ogrundad tro på att andra vill leva som en själv och delar ens värderingar. Det ger en Mary Poppins-retorik som för oss bort från lösningar på samhällsproblem, istället för att utgå ifrån vad som verkligen fungerar.Låt mig vara tydlig. Gängproblematiken kommer inte lösas genom föräldradagar, enstaka fler vuxna i skolan, gratis klarinettspel eller mobilförbud. 
Jag vill trycka på att artikeln är skriven av en politiker som har betalt för att förkovra sig i hur man bäst löser politiska frågor. I en tid när man på under en timme kan googla fram vilka insatser som har vetenskapligt stöd för att lösa specifika samhällsproblem får det mig att ifrågasätta kristdemokraternas lokala laguppställning.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa