Viktigt att rätten till fri tolk bevaras

Om en patient inte talar svenska har patienten i dag rätt att få information på sitt eget språk med hjälp av en tolk, skriver debattören.

För att hälso- och sjukvårdslagen ska kunna gälla alla, ska samtliga patienter ha samma möjligheter att förstå vad sjukvårdspersonal säger, skriver debattören.

För att hälso- och sjukvårdslagen ska kunna gälla alla, ska samtliga patienter ha samma möjligheter att förstå vad sjukvårdspersonal säger, skriver debattören.

Foto: TT

Debatt2022-11-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Rätten till fri tolk – en fråga om rättssäkerhet" (12/11):

Varför är det viktigt att rätten till fri tolk bevaras?

De personer som har en sjukdom måste få tydlig information om sin sjukdom. Detta är en förutsättning för att kunna ta hand om sig själv på bästa sätt, vilket omöjliggörs om inte patienten förstår vad personalen säger. Med hjälp av tolk ökar förutsättningarna för att patienten ska hantera sin sjukdom bättre. 

Om en patient inte talar svenska har patienten i dag rätt att få information på sitt eget språk med hjälp av en tolk. 

Det kan bli en kort ekonomisk vinst om rätten till fri tolk slopas. I ett längre perspektiv kan det leda till att patienter blir inlagda på sjukhus, eftersom de inte har kunnat ”ta hand om sin sjukdom på bästa sätt” och det blir betydligt dyrare. Det blir också en större risk för patienters hälsa, det är inte etiskt försvarbart. 

Det finns både konventioner och lagar som styr patientsäkerheten. I Hälso- och sjukvårdslagen definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 

För att hälso- och sjukvårdslagen ska kunna gälla alla, ska samtliga patienter ha samma möjligheter att förstå vad sjukvårdspersonal säger. Jag anser att rätten till fri tolk ska råda även i framtiden. 

Liknande behov ses inom kommunens verksamhet, exempelvis inom omsorgen, socialtjänsten och skolan.