Vi vill utreda frågan om simhall

Debatt2022-09-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi kan inte prioritera en simhall i dagsläget" (2/9):

Att kommunalrådet Joakim Magnusson tar tillfället i akt att publicera sitt valmanifest i stället för att debattera debattartikelns sakinnehåll är olyckligt. Ännu mer olyckligt är det att Centerpartiet inte förstår att Åtvidaberg behöver utvecklas för att vi även i framtiden ska vara en attraktiv kommun att bo i. Om vi ska tillåta Centerpartiets utsvävning för en stund kan vi konstatera att under Joakim Magnussons politik har Åtvidaberg varit en avbefolkningskommun, där fler har flyttat ifrån kommunen än vad som har flyttat hit. 

Om vi nu vore en så pass attraktiv kommun som Joakim Magnusson försöker påstå så vore detta väldigt märkligt men faktum är att verkligheten är en annan än vad Joakim Magnusson försöker göra gällande.

Till skillnad från Centerpartiet tänker vi hålla oss till ämnet och diskutera simhallens vara eller icke vara. Faktum är att varken vi i SD, L eller KD vet vad en ny simhall skulle kosta, inte ens Joakim Magnusson vet vad en simhall skulle kosta i investering och drift. Det är just detta som vi vill utreda en gång för alla. Utredningen ska även beakta de sociala och ekonomiska konsekvenserna av att kommunen inte har en simhall, i detta sammanhang ska även kommunens framtida attraktivitet beaktas.

Ingen förutom Centerpartiet har påstått att en ny simhall ska komma på bekostnad av den kommunala kärnverksamheten – det vore oacceptabelt. 

För att vi överhuvudtaget ska kunna diskutera finansieringen av en simhall måste vi först komma underfund med hur simhallen ska utformas sett till dess storlek och innehåll. Vi föreslår inget monsterbygge likt det i Linköping utan en enklare simhall som kan tillgodose behovet av basala simlektioner för ungdomar och rehabilitering för äldre.

SD, L och KD är en gemensam röst för att gå till botten av simhallsdebatten och vi kommer kräva en ordentlig utredning om simhallens vara eller icke vara. Om det mot förmodan skulle visa sig att en liten simhall med det allra mest grundläggande samhällsfunktioner skulle vara en total ekonomisk omöjlighet för Åtvidabergs kommun låt då utredningen få visa det. 

Innan utredningen har fått säga sitt är det inte mer än rätt att Joakim Magnusson och övriga partier avstår från att sprida falsk information gällande simhallens finansiering eftersom det inte finns belägg för några påståenden om att det skulle vara en ekonomisk omöjlighet. 

Valet i Åtvidaberg är större än frågan om en simhall, valet i Åtvidaberg handlar om kommunens framtida prioriteringar där våra tre partier är beredda att enas i de frågor som vi gemensamt anser är viktiga för kommunens framtid. Simhallen är en av de frågorna, en bättre skola, värdig äldreomsorg och permanent polisnärvaro är några andra. Om några dagar är det val och då får vi veta hur Åtvidabergs invånare vill att kommunen ska prioritera sina resurser.