Vi måste prioritera våra barns skolgång

Beslutet i barn- och ungdomsnämnden är under alla kritik. Precis som tidigare beslut om nedläggning av två förskolor och Kungsbergsskolan, skriver debattörerna.

Kommer klasserna och barngrupperna att bli större är frågor som ställs. Kommer jag att få gå tillsammans med mina nuvarande klasskamrater? Frågor som de inte fått något svar på, skriver debattörerna.

Kommer klasserna och barngrupperna att bli större är frågor som ställs. Kommer jag att få gå tillsammans med mina nuvarande klasskamrater? Frågor som de inte fått något svar på, skriver debattörerna.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-04-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Beslutsprocessen är djupt olycklig” (30/3):

Vi håller med Lars Vikinge och Rickard Kullberg (C) om att beslutsprocessen är djupt olycklig. Men där stannar det. 

Vi liberaler sätter omsorgen om barnen, elever och personal först och därför fokuserar vi på att stoppa beslutet om nedläggning av 4 skolor och 11 förskolor. Det gör vi tillsammans med övriga partier i oppositionen. Vi har också angett tydliga skäl till varför vi anser att ärendet skall behandlas i kommunfullmäktige. Vad gör ni Centerpartister för skolan och för eleverna? Ni kritiserar oss för vårt engagemang och vår hantering av ärendet, fokuserar på beslutsprocessen och lämnar in en motion till fullmäktige som ni redan vet inte kommer att behandlas förrän nedläggningarna är ett faktum. 

Beslutet i barn- och ungdomsnämnden är under alla kritik. Precis som tidigare beslut om nedläggning av två förskolor och Kungsbergsskolan. Beslutet har skapat mycket oro och stress hos elever och personal. Eleverna fick några dagar på sig att välja en ny skola. Kommer klasserna och barngrupperna att bli större är frågor som ställs. Kommer jag att få gå tillsammans med mina nuvarande klasskamrater? Frågor som de inte fått något svar på. 

Konsekvenserna drabbar även mottagande skolor och personal. Större klasser och ökad arbetsbörda för lärare. Vi är självklart också kritiska till beslutsprocessen. Att S+M-styret inte haft någon som helst förankring med oppositionen, ingen dialog med varken föräldrar eller personal. Det är ingen arbetsmetod som känns igen och då har vi skolpolitiker som varit med länge i politiken i Linköping. 

Framtiden börjar i skolan. Vad kan då vara viktigare än att prioritera våra barns skolgång? Vi Liberaler har alltid satt skolan först.  Det kommer vi att fortsätta med även om vi blir kritiserade för vårt agerande av företrädare för Centerpartiet.