Vi arbetar för att utveckla kollektivtrafiken

Det är mycket som sker på nationell nivå och allt ligger inte inom Region Östergötlands kontroll, men vi arbetar med att försöka göra den kollektivtrafik som går både inom länet och över länsgränserna mer attraktiv, skriver debattören.

Debatt 17 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Det är onödigt krångligt att åka tåg" (25/7):

På insändarsidan skriver Sture Axelsson om att det är onödigt krångligt att åka tåg. Vi vill börja med att tacka Sture för att han lyfter en fråga som är relevant för oss. Region Östergötland är via trafik- och samhällsplaneringsnämnden regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Vi vill såklart att så många som möjligt ska resa kollektivt men det är också många olika, både kommersiella och offentliga aktörer som agerar på marknaden. Det är inte alltid helt lätt att få en överblick över den samordning som finns över länsgränser och tyvärr har vi inte ett system i dag där vi kan sälja biljetter till alla aktörer.

Det finns för kollektivtrafiken ett samverkansorgan, Samtrafiken, som sedan 1993 samverkat kring Resplus, ett biljettsamarbete för bokade kombinerade resor samlat i ett nationellt bokningssystem. Dessa resor säljs i första hand via SJ och resebyråer. I utredningen kring ett nationellt biljettsystem lyftes frågan om behovet av en neutral försäljningspart, något som vi tror skulle underlätta för dig som kund. Det är dock en nationell fråga och inget som tycks vara nära förestående. Branschen, där Östgötatrafiken är en part, arbetar nationellt inom Samtrafiken på just de tekniska lösningarna med biljettstandarder och nationell åtkomstpunkt. Dock måste också vi politiker visa en vilja att komma fram till gemensamma lösningar vad gäller till exempel prissättning.

 

Det är som sagt mycket som sker på nationell nivå och allt ligger inte inom Region Östergötlands kontroll, men vi arbetar med att försöka göra den kollektivtrafik som går både inom länet och över länsgränserna mer attraktiv. I samband med regionfullmäktiges sammanträde i juni i år fick trafik- och samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att under 2024 utreda hur man kan förenkla pendling över länsgränser genom samarbete kring biljettlösningar i kollektivtrafiken som underlättar resande i olika trafiksystem.

Det vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, vi politiker i trafik- och samhällsplaneringsnämnden och beredning för kollektivtrafik tillsammans med tjänstepersoner inom Östgötatrafiken, är att vi är på rätt väg vad gäller utvecklingen av kollektivtrafiken men också att vi behöver titta på hur vi kommunicerar och marknadsför de tjänster som erbjuds.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa