Varför inte lyssna på boende och företagare i Berg?

Det har gått så långt att några boende, osjälviskt och med samhällets bästa för ögonen, har ändrat sin avsikt att sälja nödvändig mark. Därmed är området fryst för byggnation, skriver debattörerna.

För att sälja marken kräver de boende permanenta fartsänkande åtgärder på genomfartsleden i Berg samt en rondell nere vid kyrkan, skriver debattörerna.

För att sälja marken kräver de boende permanenta fartsänkande åtgärder på genomfartsleden i Berg samt en rondell nere vid kyrkan, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2022-06-24 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi vill bidra till en hållbar utveckling av Berg" (4/6):

Muharrem Demirok (C) och Åsa Wennergren (L) har i en debattartikel berört frågan om utbyggnaden av bostäder i Berg vid före detta träförädlingen. Budskapet är optimistiskt. ”Det kommer att bli bra nu!” precis som Laleh sjunger. Denna pudel kommer efter en storm av kritik från boende och företag nära området. Bergsborna har samlats i församlingshemmet för egna protestmöten. Namnlistor har cirkulerat för att först ordna trafiken innan flera hus byggs.

Det har gått så långt att några boende, osjälviskt och med samhällets bästa för ögonen, har ändrat sin avsikt att sälja nödvändig mark. Därmed är området fryst för byggnation. Deras mark behövdes för anslutning till Blackbäcksvägen. Nu finns ingen farbar väg till området. Den enda andra vägen, Ankarvägen, kan mest betecknas som en smal backe. De boende säljer först om trafiksituationen blir ordentligt utredd. Befintlig utredning bygger på gamla fakta från 2015, före pandemin och duger inte som underlag. Vidare vänder de sig mot det faktum att området har ökat både i höjd från tre våningar till hyreshus i fem våningar och antalet bostäder har ökat med 33 procent till 120. Skulle området byggas, ökar det Bergs invånarantal med 40 procent på en yta av fyra fotbollsplaner! Femvåningshusen ska ha två av boendeplanen som loftvåningar i själva taken. Något som aldrig för setts i Berg, snarare i Tyrolen.

För att sälja marken kräver de boende permanenta fartsänkande åtgärder på genomfartsleden i Berg samt en rondell nere vid kyrkan. En rondell som ligger mer än 10 år bort enligt kommunen på samrådet. I själva verket krävs den både för att lösa trafiken genom Berg och för den ökande trafiken med 100-tusentals fordon årligen som väntas till Kanalbolagets upplevelsecenter. Rondellen behövs även för Botryggs framtida byggnation på före detta Lantmannaskolan. 

Vid samrådsmötet framkom flera brister i planen. Inga växter och djur fanns att freda trots att det finns närvaro av högt skyddsvärda arter. Strandskyddet ska bortförhandlas på vaga grunder. Hästars allergen ska stoppas med trädridåer. Utgrävningar saknas, trots att detta är en välkänd höjd för fynd i vår vackra kulturbygd. Faktum är att sammantaget med föroreningar och trafik torde detta vara den sämsta platsen för bostäder i Östergötland. Trots dessa brister är man beredd att låta processen fortgå som grodan och det kokande vattnet. Då skulle vi, likt grodan, sakta anpassa oss och sluta kokta, som grodan. Det kommer uppenbarligen inte ske.

Vad ska vi då göra i väntan på saknade utredningar och åtgärder? Vi kan konstatera att konjunktursvackan och priser på byggvaror kommer kasta dessa byggprojekt långt fram i tiden. Rimligen 5–7 år, minst.

Vi i Vretaföretagarna anser att ovan område ska åter till kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för bostäder, det är en inriktning. Finner man efter utvärdering, att det är orimligt kan en ny inriktning fastslås. Marken lämpar nu som i över 100 år för småskalig industri och kontor. Kommunen bör köpa marken av byggherren. Rivning av befintliga byggnader ger snabbt hett eftertraktade industritomter till försäljning. På detta vis finns inte samma krav på sanering och trafiken blir ingen faktor. Området kan snabbt bli snyggt med grusplaner, gröna ytor mellan staket och kontor. I tv-programmet "Sverige möts" sade kommunalrådet Demirok (C) att vi ska lyssna på varandra. Varför inte lyssna på boende och företagare på orten?