Utveckling är större nytta till lägre kostnad

Kultur är viktigt men ska inte vara gratis, skriver debattören.
Kultur är viktigt men ska inte vara gratis, skriver debattören.

Niklas Nåbo vägrar att inse sanningen, hävdar debattören.

Debatt 4 augusti 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Resurserna till kulturen måste öka.

Med en dåres envishet hävdar Niklas Nåbo att en budgetprognos för fyra år sedan är sanningen och vägrar inse verkligheten, nämligen att Alliansen har satsat och tillskjutit pengar till kultur- och fritidsnämndens budget vid många tillfällen under åren.

Enkelt uttryckt: Budget 2019: 364 mkr, Budget 2022: 406 mkr + 5,8 mkr (satsning på idrottsanläggningar). I skrivande stund förbereds ytterligare en satsning på upprustning och modernisering av kommunens och föreningars anläggningar.

Det som är sant är att kommunal verksamhet som användes av få har lagts ner och administrationen har minskat. 

Det kallas prioritering.

Ett exempel – Nåbo oroade sig för läsandet och demokratin. Under mandatperioden har Linköping fått tre nya bibliotek; i Ryds Centrum, Berga och Sturefors. Detta finansieras bland annat genom att huvudbiblioteket minskar sina öppettider på morgnar och helgkvällar, då statistik visar att ytterst få lånar böcker då. Istället erbjuds låntagare mer-öppet, dvs man kan låna böcker när man själv vill, utan närvarande personal, just nu erbjuds 73 timmar i veckan men är under utveckling. I Bestorp kan man dessutom låna böcker via ICA (öppet alla dagar 70 timmar per vecka).Är dessa timmar medräknade i Nåbos addition?

Det är politikens uppgift att använda skattemedlen effektivt!

Den statliga satsningen på “gratis” inträde i våra museer, som Nåbo beskriver som en stor framgång är i själva verket något helt annat. Museerna har fått utökade kostnader för städning och ordningshållande. Publikundersökning visar också att den resurssvaga grupp man vill nå inte kommer till museerna, men den grupp som redan besökte museet, går nu dit fler gånger och den stora ökningen är turister som nu går på alla våra museer utan att betala.

Barn (18 år) har och ska ha fritt inträde. 

Kultur är viktigt och ska inte vara “gratis” då det är ett kvalitetssänkande stigma.

Våra kulturella mötesplatser måste utvecklas, på den punkten håller jag med Niklas. Det bör dock påpekas att utveckling inte sker automatiskt bara för att man tillför mer pengar. 

Det tycks vara ett socialdemokratiskt universalmedel, att tro att man förbättrar och löser problem genom att göra mer av det man redan gör och finansiera genom att höja skatten. Där är Nåbo i gott sällskap även på regeringsnivå visar socialdemokratin att man inte kan prioritera, så ökade försvarsutgifter löser man med att en ny skatt införs.

Allians i Linköping anser att utveckling är större nytta till lägre kostnad.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa