Resurserna till kulturen måste öka

Den borgerliga alliansen har sparat pengar på Kultur- och fritidsnämndens verksamhet, därför har kulturen minskat i Linköping. I en växande stad måste också resurserna till kulturen öka.

Debatt 28 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bibliotekens öppethållande har minskat med 31 timmar per vecka sedan januari 2019. Organisationen för våra skolbibliotek har gjorts om och nu är det återigen varje rektor som ska värna den i sin budget vilket inte ger den samma självklara ställning som tidigare. Vill vi uppmuntra läsning och stärka demokratin är detta fel väg att gå. Vi behöver öka öppethållandet och stärka bibliotekens roll i närsamhället och på skolorna. 

 

Linköpings Kulturskola har fortfarande svårigheter med sina lokaler på Östgötagatan som Alliansen inte velat lösa och fler barn i utsatta stadsdelar behöver nås av verksamheten. Avgiften bör differentieras och kopplas till inkomsten. Fler uttrycksformer behöver utvecklas så att fler barn kan uppmuntras till skapande. 

 

Filmen behöver ses som en näring bland andra och kommunen behöver inrätta en filmfond som tillsammans med Norrköpings - och regionens filmfond kan stärka Östergötland som en filmregion. Genom att varje produktion som får bidrag från fonden redovisar hur de vill investera sina pengar i kommunen kan vi vara säkra på att det stärker Linköpings näringsliv. Även turism och besöksnäringarna vinner på att Linköping syns mer i filmer och TV-produktioner. 

 

Filmutbudet i Linköping behöver också breddas genom fler visningar av filmer som annars inte skulle visas här. Vi har sett att varken marknaden eller civilsamhället tar ansvar för det och då behöver kommunen göra det. 

 

Östergötlands museum har just öppnats efter en stor renovering. Ett fräscht och fint museum ska förstås vara tillgängligt för alla linköpingsbor. Därför vill vi ta bort entréavgifterna! Nu kostar det 110 kronor att gå in som vuxen och det möjliggör knappast flera spontana besök och för många inte ens ett. Den statliga satsningen på gratis entré på muséer har varit en stor framgång och nu behöver regioner och kommuner följa exemplet. Även Slotts- och domkyrkomuseet förtjänar ett kommunalt stöd för sin verksamhet.

 

Kulturbidragen måste följa med i den växande stadens behov. När kommunens evenemangsbolag tar mindre risker behöver kommunen stötta föreningslivet mer att själva arrangera fler konserter. 

 

Våra kulturella mötesplatser Agora, Skylten, Berga By, Arbis och Saga måste också fortsätta utvecklas. Särskilt Agora och Berga By är viktiga för att stärka samhällets närvaro och öka mängden fritidsaktiviteter för i första hand barn- och unga i Skäggetorp och Berga. 

 

Vi socialdemokrater vill satsa på Linköping och på kulturen i kommunen. Då stärker vi demokratin och gör det roligare att leva i Linköping. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa