Utan deltagande från näringslivet – ingen förändring

Näringslivets roll är avgörande eftersom skolans uppgift att utbilda för näringslivets behov har brustit, inte minst i Mjölby, skriver Åsa Brage och Bengt Liljedahl, Företagarna Mjölby.

Dagens utbildning skapar inte brist på akademiker, utan snarare av överflöd, där många saknar relevanta kompetenser för den föränderliga arbetsmarknaden, skriver debattörerna.

Dagens utbildning skapar inte brist på akademiker, utan snarare av överflöd, där många saknar relevanta kompetenser för den föränderliga arbetsmarknaden, skriver debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-03-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Tillsammans skapar vi framtidens skola" (19/2):

Gruppen framhäver sitt engagemang för att förbättra skolan genom att ta bort stuprören och involvera alla aktörer i processen. Med alla menar de lärare, elever, skolledare, tjänstemän och politiker. 

Detta framstår som positivt ur gruppens perspektiv, men det saknas en helhetsbild från samhället. Utan deltagande från näringslivet och föräldrarna kommer ingen verklig förändring att kunna ske.

Näringslivets roll är avgörande eftersom skolans uppgift att utbilda för näringslivets behov har brustit, inte minst i Mjölby. Här syftar jag inte på de stora exportföretagen som Väderstad och Toyota, även om de naturligtvis är en del av näringslivet. Jag syftar främst på de små och medelstora företagen som nationellt står för 80 procent av alla nya arbetstillfällen. Dessa företag behöver rätt kompetens, vilket dagens skola oftast inte levererar. Praktiska färdigheter för att omsätta idéer förminskas, vilket leder till att praktiskt inriktade program blir en flyktväg för dem som inte klarar av skolans mål.

Dagens utbildning skapar inte brist på akademiker, utan snarare av överflöd, där många saknar relevanta kompetenser för den föränderliga arbetsmarknaden. Den ökande användningen av artificiell intelligens hotar fler akademiska yrken än praktiska. Föräldrarnas roll har också förändrats, vilket påverkar samtalen kring middagsbordet och deras engagemang i barnens skolgång.

Lärarna har en central roll i samhällsutvecklingen genom att förbereda nya generationer för förändringar. Men över 80 procent av dem är akademiker utan erfarenhet från ett producerande näringsliv, vilket understryker behovet av praktisk erfarenhet. Alla lärare bör ges möjlighet till praktik inom näringslivet, på samma sätt som eleverna gör. Det är viktigt att detta sker inom små och medelstora företag för att skapa förståelse för deras struktur och behov.

För att skapa en skola som kan tillgodose näringslivets behov krävs samarbete och engagemang från företagare. Om erfarna eldsjälar bland lärarna med entreprenöriell bakgrund väljer att lämna för andra kommuner med bättre strukturer, riskerar hela initiativet att falla samman och får börja om från början.

En hållbar struktur som involverar alla aktörer, från förskola till gymnasium, måste skapas för att möjliggöra långsiktig förändring. Det är denna struktur som saknas i dag och som behöver byggas upp för att verklig utveckling ska kunna ske.