Tillsammans skapar vi framtidens skola

Skolan är otroligt viktig, både i nuet och i framtiden. Att höja utbildningsnivån har under vår ledning blivit det enskilt viktigaste målet, för alla verksamheter. Nu tar vi nästa steg och tar bort ”stuprören”, skriver gruppledarna för Handslag för Mjölby.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att öka elevernas kunskaper. För att de ska lyckas behövs tid och resurser i vardagen. Direkta hinder som stök och psykisk ohälsa måste arbetas bort, skriver debattörerna.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att öka elevernas kunskaper. För att de ska lyckas behövs tid och resurser i vardagen. Direkta hinder som stök och psykisk ohälsa måste arbetas bort, skriver debattörerna.

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2024-02-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Mjölby ska bli bäst i klassen – ligger långt ner i dag" (9/2):

Tack till M och SD i Mjölby för inlägget kring en bättre skola! Först vill vi i Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som i Handslag för Mjölby tillsammans styr Mjölby vara väldigt tydliga. Skolan har högsta prioritet för oss.

Under hösten 2023 inledde vi ett nytt och förstärkt arbete med att skapa förutsättningar för framtidens skola i Mjölby kommun. Den baseras på det gedigna arbetet med Vision 2045, som är väl genomarbetad och mycket väl förankrad.

Konkret innebär det att vi nu också tar vi stöd utifrån via SKR:s koncept Skolanalys. Syftet är att ytterligare stärka den egna förmågan att utveckla skolan och förbättra skolresultaten. Alla nivåer ska vara delaktiga. Lärare, elever, skolledare, tjänstepersoner och politiker. En så genomgripande och genomtänkt insats har aldrig tidigare genomförts i Mjölby kommun.

Skolan är otroligt viktig, både i nuet och i framtiden. Att höja utbildningsnivån har under vår ledning blivit det enskilt viktigaste målet, för alla verksamheter. Nu tar vi nästa steg och tar bort ”stuprören”. Tillsammans, över gränser och förbi barriärer, når vi framgång.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att öka elevernas kunskaper. För att de ska lyckas behövs tid och resurser i vardagen. Direkta hinder som stök och psykisk ohälsa måste arbetas bort. Vi vet att trygghet i skolmiljön är avgörande för elevernas studieresultat.

En annan viktig del är livet utanför skolan. Därför satsar vi också brett på en trygg fritid. De fyra ungdomslotsar som nu finns i Mjölby kommun är en sådan insats. Lotsarnas arbete är uppsökande, främjande och förebyggande. De bidrar till att ge fler närvarande vuxna, som kan skapa förtroende och vara en vägvisare i livet.

Utöver det har ett nytt arbetssätt införts mellan skola, social, polis och fritidsverksamheter (SSPF). Vi bygger tillsammans med regionen upp familjecentraler och satsar på elevhälsan. Vi bygger nytt och vi bygger om för att skolmiljöerna ska fungera i dag och i framtiden. Tillsammans med Bostadsbolaget arbetar vi alla för ökad trygghet.

Vi håller med om att analysen är oerhört viktig. Med en bra analys vet vi vad som ska lösas och hur vi når en skola i världsklass. Genom åren har det gjorts många bra insatser, men inte tillräckligt för att vara en skola där kunskap och trygghet är självklarheter.

Vi i Handslaget ser nu fram emot arbetet med att tillsammans forma framtidens skola, där vi skapar förutsättningar för alla barn och unga att bli framtidens världsstjärnor!