Uppskruvad retorik – ledamöter skräms till tystnad

För nej, kommuninvånarna gynnas inte av att ledamöter skräms till tystnad eller med förolämpningar tvingas upp i talarstolen. En sådan debatt vill inte jag vara en del av tack, skriver Linda Ivarsson, gruppledare (MP).

I onsdagens kommunfullmäktige fick jag som majoritetspolitiker tyvärr inte bara veta att jag är förbannat feg och inkompetent (SD:s ord), utan också ta del av hur SD genom sin oerhört hårda retorik och härskarteknik försvagade den demokratiska debatten, skriver Linda Ivarsson (MP).

I onsdagens kommunfullmäktige fick jag som majoritetspolitiker tyvärr inte bara veta att jag är förbannat feg och inkompetent (SD:s ord), utan också ta del av hur SD genom sin oerhört hårda retorik och härskarteknik försvagade den demokratiska debatten, skriver Linda Ivarsson (MP).

Foto: Lotta Willsäter

Debatt2023-12-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Hetsig debatt och högt tonläge om politikers arvoden" (2/12):

I Corren kan vi läsa att ”det har stormat i den politiskt tillsatta arvodesberedningen under hösten”. Det stämmer till viss del, det reglemente som kommunens arvodesberedning har jobbat utifrån har bevisligen varit bristfälligt. Det har lett till otydlighet, tyckanden och svårigheter i att fatta beslut i frågor som inte bör vara särskilt politiskt laddade. För att åtgärda detta har kommunfullmäktige nu beslutat att förnya organisationen. Den gamla arvodesberedningen kommer att avskaffas, ett nytt regelverk ska tas fram och löpande frågor kommer i stället att tas i planerings- och ekonomiutskottet. En tillfällig arvodesberedning kommer att tillsättas för att se över hur arvodena ska se ut kommande mandatperiod. Många kommuner har en liknande organisation som fungerar väl. 

I onsdagens kommunfullmäktige, då frågan om ändring av reglemente avseende arvodesberedningen debatterades, fick jag som majoritetspolitiker tyvärr inte bara veta att jag är förbannat feg och inkompetent (SD:s ord), utan också ta del av hur SD genom sin oerhört hårda retorik och härskarteknik försvagade den demokratiska debatten. För nej, kommuninvånarna gynnas inte av att ledamöter skräms till tystnad eller med förolämpningar tvingas upp i talarstolen. En sådan debatt vill inte jag vara en del av tack! Det handlar om en uppskruvad retorik som är en del av en nationell strategi för att slå split mellan människor och etablera SD som någon form av representant för den ”vanliga” människan mot socialdemokraternas etablissemang. Hör ord som ”sossekorruption” hemma i en konstruktiv debatt? Det går absolut att föra en stark och aktiv opposition och samtidigt vara respektfull och saklig. Detta visar andra oppositionspartier tydligt. 

Vad gäller kommunens reglemente avseende arvodesberedningen är jag övertygad om att det är en förbättring för både vår kommun och den demokratiska processen att ett tydligt, detaljerat regelverk tas fram gällande ersättning och att beslut i dessa frågor, som framöver kommer att ligga på personal- och ekonomiutskottet, delegeras till behöriga tjänstepersoner. Jäv kommer såklart att undvikas. SD:s kritik kring att partikamrater kommer att fatta beslut om varandras arvoden är högst giltig även i den gamla arvodesberedningen, som de vill behålla, där fast arvoderade ledamöter från flera partier har suttit, inte minst SD:s högst arvoderade lokalpolitiker. Genom sitt tolkningsföreträde har arvodesberedningen kunnat fatta beslut som påverkar kommunens ekonomi och Åtvidabergs invånare negativt. Jag vill inte att arvodesfrågor även fortsättningsvis, såsom vi beklagligt nog har fått se under hösten, ska användas för att vinna politiska poäng eller ställa till med oreda för den politiska organisationen. Vi kan bättre än så! Framöver ska arvodesfrågor hanteras utifrån ett tydligt regelverk utan påverkan av personliga eller politiska preferenser.