Tekniska verkens regionala ansvar

Debatt2022-06-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Rimligt att Kinda får ta del av resultatet" (10/6):

Miljöpartiet i Kinda genom Claes Brandén skriver i en debattartikel i Corren att Kinda borde få del av Tekniska verkens vinst eftersom en del av bolagets vattenkraftsstationer använder vatten som också rinner genom Kinda kommun. Detta är i grunden ett feltänk. Investeringar i ett bolag görs med ägarens pengar och vinster och förluster bör därför tillfalla ägaren av bolaget. 

Däremot anser Centerpartiet, sedan länge, att de kommuner som påverkas av intrång i samband med byggande av elproduktionsanläggningar bör få en rimlig ersättning för sådant intrång. Den enklaste vägen är ju att fastighetsskatten för sådana anläggningar tillfaller kommunen där fastighetens ligger, i stället för att som i dag tillfalla staten. Detta gäller såväl vattenkraft som vindkraft. Vi hoppas nu på att den statliga utredning som nu tillsats ska lösa detta problem.

I Tekniska verkens ägardirektiv anges att vi ska bidra till utveckling av hela regionen. Detta gör vi bland annat genom att vi driver verksamheter också i de mindre kommunerna i Östergötland. Till exempel äger och driver vi fjärrvärmeanläggningar i Kisa, Åtvidaberg, Skärblacka, Borensberg och Mjölby. Detta kan som i Mjölby ske genom gemensamägda bolag, eller genom att vi själva investerar anläggningarna. I de flesta fall har de berörda kommunerna fördragit att inte investera själva, utan uppskattat att Tekniska verken gjort detta. 

Ett färskt exempel på gemensamägande är att Tekniska verken genom sitt dotterbolag Utsikt gått in som delägare i VÖKYB för att utveckla bredbandsverksamheten i Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre. Vi ser gärna flera sådana samverkansbolag där vi delar på investeringar och vinster också med Kinda kommun.

Den biologiska mångfalden i våra vattendrag är en viktig fråga för oss på Tekniska verken. Vi var därför pådrivande för att skapa den fond som nu finns för att kunna finansiera sådana åtgärder. Den finansieras av de åtta största vattenkraftbolagen varav Tekniska verken är ett. Detta gör det möjligt att finansiera de viktigaste åtgärderna för att uppnå god ekologisk status i våra vattendrag. Vi har en plan för olika åtgärder som sträcker sig över de närmaste tio åren. Förutom Nykvarn som du nämner, pågår för närvarande projekt ål och omfattande åtgärder i Svartån för mångmiljonbelopp.

Sammanfattningsvis behöver Tekniska verka redovisa en god lönsamhet också i framtiden för att kunna utveckla verksamheten på ett klimatsmart och miljömässigt bra sätt för hela regionen. Samtidigt som man ger en rimlig utdelning till ägaren på insatt kapital.