Tandhälsan är inte jämlik – reformer behövs

En nationell styrning skulle kunna säkerställa att alla i hela Sverige får den tandvård de har behov av, skriver Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör Region Östergötland.

Debatt 7 februari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Tandvården behöver reformer – inte ökad styrning” (30/1):

Tandvården behöver absolut reformer – för även om Sverige har en tandhälsa i världsklass så är den inte jämlik. 

Tandhälsan på befolkningsnivå fortsätter att förbättras, men skillnader i tandhälsa och besöksfrekvens mellan olika socioekonomiska grupper kvarstår. Socialstyrelsens statistik för tandhälsa 2021 visar också att det är påfallande geografiska skillnader i vårt land både sett till tandhälsa och besök i tandvården. Det finns en uppenbar risk för försämrad tandhälsa och lidande för många människor liksom ökade kostnader för såväl samhället som individen.

Tillsammans kan Folktandvården och de privata aktörerna med sina samlade resurser skapa ett resurseffektivt tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa i hela Sverige. I dag verkar vi dock under olika villkor och regler. En nationell styrning skulle kunna säkerställa att alla i hela Sverige får den tandvård de har behov av.

Utgångspunkten är självklar: den som har det största behovet ska ges företräde till tandvården. Därför bör behovs- och solidaritetsprincipen uttryckas i tandvårdslagen på samma sätt som den gör i hälso- och sjukvårdslagen.

I ett brett reformarbete kan sedan många åtgärder ingå, till exempel obligatorisk individuell riskbedömning och en översyn av åldersgränsen för den fria barn- och ungdomstandvården. 

Även den fria etableringsrätten i kombination med fri prissättning behöver värderas utifrån hur den påverkar jämlikheten i tandhälsa.

Min starka övertygelse är att vi genom att fortsätta satsa på det förbyggande och hälsofrämjande arbetet, prioritera vårdtid efter behov samt bygga en stark samverkan mellan olika aktörer i samhället kan säkra en fortsätt tandhälsa i världsklass i vårt land!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa