Svenska näringslivet skulle tjäna på gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning i Sverige skulle vara ett viktigt incitament för dryckesproducenter att ytterligare kunna utveckla sin besöksverksamhet, skriver debattören.
Gårdsförsäljning i Sverige skulle vara ett viktigt incitament för dryckesproducenter att ytterligare kunna utveckla sin besöksverksamhet, skriver debattören.

Gårdsförsäljning skulle inte leda till den problematik som tas upp i krönikan, skriver debattören.

Debatt 30 juni 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på krönikan "Gårdsförsäljning äventyrar hela monopolet" (17/6): 

Veronica Palm skriver i en krönika den 17 juni att shots kommer att säljas på ICA, att Vodka-kiosker kommer att uppstå i Sverige om gårdsförsäljning införs samt att regeringen aviserat en utredning i frågan. Påståendena är några av alla felaktigheter i krönikan. 

Gårdsförsäljning har utretts i flera omgångar. Nu finns ett förslag som regeringen ska ta ställning till. Själva utgångspunkten för Gårdsförsäljningsutredningen har varit att ta fram ett förslag som gör det möjligt att tillåta gårdsförsäljning samtidigt som Systembolagets monopol säkras. Och det är just därför som utredningen har förenat förslaget med ett stort antal begränsningar. 

Så vad innebär förslaget som den statliga Gårdsförsäljningsutredningen överlämnade till socialdepartementet i december 2021 och som Veronica Palm inte tycks ha tagit del av?  

* Gårdsförsäljning kommer endast att tillåtas i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till produkten på tillverkningsstället.

* Mängden alkohol som kunden får köpa vid köptillfället kommer att begränsas mycket kraftigt. 

* För att bedriva gårdsförsäljning kommer det att behövas tillstånd från kommunen, som också kommer att utöva tillsyn. 

* Försäljning kommer inte att få ske före klockan 10:00 eller efter klockan 20:00. 

* Krav på ålderskontroll, nykterhet och ordning. 

Utredningens förslag innebär en starkt begränsad möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av egentillverkade alkoholdrycker för mindre tillverkare av alkoholdrycker och har ingenting med varken Vodka-kiosker eller färgglada alkoholshots på ICA att göra. 

Nästa steg för regeringen är nu att anmäla förslaget till EU-kommissionen, vilket är en rättslig skyldighet för att ta det vidare. Samtidigt får regeringen då möjlighet att föra dialog med kommissionen innan beslut om gårdsförsäljning tas i riksdagen. Någon risk att Systembolagets monopol plötsligt skulle kullkastas om förslaget om gårdsförsäljning tas vidare finns alltså överhuvudtaget inte, även om den myten odlas flitigt i debatten. Tilläggas bör också att Finland visat att det går att förena alkoholmonopol med gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning i Sverige skulle vara ett viktigt incitament för dryckesproducenter att ytterligare kunna utveckla sin besöksverksamhet, vilket skulle gynna besöksnäringens utveckling och bidra till ökad turism. Detta skulle i sin tur gynna inte minst landsbygden genom fler arbetstillfällen. Varför ska man inte efter ett trevligt genomfört event kunna köpa med sig en flaska vin från den lokala produktionen? Det finns redan idag ett antal dryckesproducenter som har en väl utvecklad besöksverksamhet som kan stärkas ytterligare. 
Sverige lockar redan idag ett stort antal besökare som vill njuta av mat och dryck, och gärna närproducerat med lokala råvaror och tillåtande av gårdsförsäljning skulle stärka Sverige som måltids- och dryckesdestination samt bidra till ökad export av svenska varumärken. Vi välkomnar att den nuvarande regeringen ställt sig positiva till gårdsförsäljning och ser fram emot ett beslut så snart som möjligt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa