Vi delar er oro för de sköraste

Det går inte att blunda för att styret har fattat beslut som kommer drabba de mest utsatt hårdast, skriver debattörerna.

Socialdemokraterna har föreslagit åtgärder som sammantage hade lett till att vi stått inför en annan situation, skriver debattörerna.

Socialdemokraterna har föreslagit åtgärder som sammantage hade lett till att vi stått inför en annan situation, skriver debattörerna.

Foto: Hanna Mi Jakobsson

Debatt2024-06-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”57 barnläkare: Uppriktigt oroliga för konsekvenserna” (18/6):

De nedskärningar och den omorganisation som pågår i den östgötska hälso- och sjukvården oroar även oss socialdemokrater. Vi blev starkt berörda av det upprop som 57 barnläkare fått publicerat nyligen. Barnläkarnas oro för barnens hälso- och sjukvård och för medarbetarnas möjligheter att hantera inflödet av patienter stärker oss i vår övertygelse om att vi måste se till de allra sköraste när det är svårt ekonomiskt. Det går inte att blunda för att styret, M, KD, L och SD har fattat beslut som kommer drabba de mest utsatt hårdast. Vi hade alternativ till detta. Socialdemokraterna har under 2023 och 2024 föreslagit en rad olika åtgärder på olika beslutsnivåer som sammantaget hade lett till att vi stått inför en annan situation än den vi har idag. 

Vi har föreslagit kostnadsberäkning av samtliga vårdval och en plan för hur de vårdval som driver upp kostnader ska fasas ut. Vi vill också inrätta en särskild funktion som arbetar mot välfärdsbrott, och samtidigt beräkna vilka ekonomiska resurser ett stopp för fusk och felaktiga utbetalningar skulle kunna frigöra. Vi var faktiskt tidigt ute och ville dra ner på hyrbemanningen i en snabbare takt än de styrande ville inledningsvis. Vi vill också att de styrande ska skriva till regeringen och påtala vikten av att staten tar sitt ansvar för sjukvårdskrisen och stöttar Sveriges regioner i denna exceptionella situation. 

Styret, M, KD och L med stöd av SD såg inte allvaret i situationen under 2023 och var mycket sent ute med beslut kring åtgärder inte minst när det gällde restriktivitet kring hyrbemanning. Nu ska varsel, omorganisation och förändringar ske i en takt som gör hela förändringen svår att överblicka. Oavsett var besluten tas i detta kritiska läge har politiken ett alldeles särskilt ansvar att granska konsekvenser och göra särskilda uppföljningar. Vi har förstått att det finns medarbetare som beskriver situationen som att ”man lägger rälsen samtidigt som tåget rullar”. I ett sådant läge så har Socialdemokraterna valt att medvetet värna de sköraste och det förebyggande arbetet.

Vi valde att säga nej till förslag som handlar om sämre vård inom psykiatrin, inom barnhälsovården och inom ätstörningsvården. Vi säger nej till åtgärder som drabbar de allra sköraste. Det måste finnas andra alternativ. Vi vill värna psykiatriambulansen i Norrköping och vi vill bredda hälsokommunikatörernas uppdrag så det omfattar uppsökande verksamhet och samtal om hälsa med fler grupper än idag. Det är prioriteringar som vi gör i vår budget. Socialdemokraterna kommer fortsätta för att de allra sköraste inte ska drabbas hårdast när den ekonomiska krisen ska betalas. Det är nu vi ser att det gör skillnad vilka som styr den svenska hälso- och sjukvården.