57 barnläkare: Uppriktigt oroliga för konsekvenserna

Möjligheterna att hantera det varierande inflödet av akut sjuka barn försvåras av neddragningarna och ökar belastningen på de medarbetare som finns kvar. Det är mycket olyckligt, skriver 57 barnläkare i ett stort upprop i Corren.

De hotande neddragningarna riskerar att bidra till en mer ojämlik vård och slå extra hårt mot familjer med begränsade egna resurser, skriver barnläkarna.

De hotande neddragningarna riskerar att bidra till en mer ojämlik vård och slå extra hårt mot familjer med begränsade egna resurser, skriver barnläkarna.

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2024-06-18 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barnen är det viktigaste vi har! Är man frisk är det lätt att ta hälsan för given. Men i livets lotteri är det inte givet att få vara frisk. Inte ens om man är ett barn. Sjukdom drabbar ibland hårt och oväntat. Livet för den drabbade familjen förändras på ett ögonblick, ibland tillfälligt – för andra blir livet aldrig detsamma. 

Vi som arbetar i barnsjukvården vill i dessa lägen utreda och ge den bästa behandling som finns att tillgå, men också stötta barnet och familjen. Vi tycker att vi i dag har en bra verksamhet som oftast kan leva upp till detta uppdrag, men vi är oroliga för hur de planerade neddragningarna i Region Östergötland kommer att drabba de barn och familjer som behöver oss mest.

Under det gångna året har barnsjukhuset, liksom andra sjukvårdsenheter, tvingats minska sina personalkostnader med 6 procent. Utöver detta står nu cirka 36 medarbetare inför varsel om uppsägning eller omplacering. Dessa kollegor – arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, lekterapeuter, logopeder, undersköterskor, specialpedagoger och vårdadministratörer – utför alla unika delar i den vård där barnets behov tillgodoses. Delar av vården som inte vi barnläkare eller våra sjuksköterskekollegor har kompetens att utföra. Neddragningen beräknas halvera dessa viktiga resurser. I klartext – de planerade drastiska nedskärningarna kommer att leda till en försämring av den vård vi kan erbjuda barnen. 

För barn med långvariga besvär eller kronisk sjukdom kan medicinsk behandling, rehabilitering och stöd bli vägen till den barndom de enligt FN:s barnkonvention har rätt till med exempelvis anpassat bemötande, utveckling enligt sin fulla potential och en fungerande skolgång. De hotande neddragningarna riskerar att bidra till en mer ojämlik vård och slå extra hårt mot familjer med begränsade egna resurser. 

Möjligheterna att hantera det varierande inflödet av akut sjuka barn försvåras av neddragningarna och ökar belastningen på de medarbetare som finns kvar. Det är mycket olyckligt när vi redan i dag har stora problem med att rekrytera och behålla de som jobbar närmast barnen.

Som barnklinik på ett av Sveriges universitetssjukhus tar vi vårt uppdrag för dagens och framtidens barn- och ungdomssjukvård på största allvar. Vårt uppdrag är att bedriva vård, utbildning och forskning för att säkerställa att en högkvalitativ vård finns tillgänglig för dagens och morgondagens barn och ungdomar i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Om nedskärningarna genomförs innebär det, trots åtgärdsprogram och effektiviseringar, att vi riskerar att inte leva upp till vårt uppdrag som bland annat universitetsjukvårdsenhet och regionalt centrum för barncancer och avancerad nyföddhetsvård.

Barnen är det viktigaste vi har! Vi som barnläkare kommer att göra vårt bästa för att minimera riskerna med nedskärningarna, men är uppriktigt oroliga för att inte kunna ge den goda vård barn med sjukdom och funktionsnedsättning har rätt till. 

Peter Wide

Malin Jedenfalk

Elisabeth Eriksson

Lisa Törnudd 

Olov Änghagen

Thomas Abrahamsson

Karin Moraitis

Ida Koblet

Pär Andersson White

Georg Bach Jensen

Antonio Martins Pinheiro

Sabrina Rabe-Matschewsky

Sabina Brohede

Ena Omeragic

Anna Walås

Rodica Voda Schwartz

Pablo Muños Bancalero

Per Nyman

Miriam Waubert De Puiseau

Karin Lagerlöf

Linn Löfberg

Jonatan Stahre

Carl Tagesson

Sofia Elm

Barbara Graffmann

Nina Idh

Malin Béltiky

Zakaria Viklund

Sara Magnusson

Maria Hallberg

Ana Ferreira Nossman

Ingela Danielsson

Suhail Al Mahmouda

Britt-Marie Holmqvist

Peter Bang

Elham Dadfar

Nils Åke Nilsson

Karin Wester

Emma Holtz

Carin Widén

Kari Axelsson

Catrin Furuhjelm

Martin Sturm

Per Odelberg-Johnsson

Sara Devenney

Maria Lindmark

Karin Hjortswang

Marie Ekbäck

Johan Wahlström

Hilda Lindsten

Ulrika Ådén 

Samtliga barnläkare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Linköping och Motala

Daniel Öberg, barnläkare, medicinskt ansvarig barncancervården, barn- och ungdomskliniken Västervik

John Samuelsson, barnläkare, medicinskt ansvarig barncancervården Region Jönköping

Johan Bobeck, barnläkare, medicinskt ansvarig barncancervården, barn- och ungdomskliniken Kalmar

Cecilia Kåremyr, barnläkare, medicinskt ansvarig för nyföddhetsvården, barn- och ungdomskliniken Västervik

Fredrik Ingemansson, barnläkare, medicinskt ansvarig för nyföddhetsvården, barn- och ungdomskliniken Region Jönköping

Henrik Petersson, barnläkare, medicinskt ansvarig för nyföddhetsvården, barn- och ungdomskliniken Kalmar