Starka skäl till att skolnedläggningar avbryts

Majoriteten i kommunfullmäktige har tydligt genom motioner markerat att man är emot skolnedläggningar i denna forcerade form. Det ska S+M-styret respektera, skriver Linköpingslistan.

Debatt2023-04-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Beslutsprocessen är djupt olycklig" (30/3):

Vikinge-Kullberg (C) gör en utmärkt historisk tillbakablick på tidigare skolnedläggningar. Det är alltid av stort värde att ha med det historiska perspektivet. LL måste dock rätta ett sakfel i artikeln.

Kommunstyrelsen (KS)är enligt lag skyldig att leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt över nämnderna. När KS ser att ett nämndbeslut får negativa konsekvenser för andra delar av kommunen kan styrelsen ingripa genom att lyfta ärendet till kommunfullmäktige. Det innebär inte som C skriver, ”att nya fel begås”, utan det är ett led i styrelsens ansvar att leda och samordna i syfte att nå god helhetsverkan. Fullmäktige har laglig möjlighet att stoppa nämndens beslut om skolnedläggningar. LL menar att ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige av följande skäl: 

1. Det blir en försumbar besparing för kommunen på grund av att Lejonfastigheter, ägare av 9 av 11 fastigheter, drabbas av hyresförluster under de kommande 4–5 åren. 

2. De flesta lokalerna är bundna till ändamål skolverksamhet i detaljplan, det tar lång tid att ändra, kommunen har brist på planeringskapacitet. 

3. Flera skolenheter fyller en viktig social funktion i sina respektive lokala samhällen. 

4. Flera enheter fyller en viktig funktion för näringslivet. 

Vi ser det som KS ansvar att på mötet 18/4 lyfta ärendet till fullmäktige 25/4. Vi ansluter oss också till Centerns kloka förslag om att S+M-styret avbryter processen med skolnedläggningar och bjuder in oppositionen till samtal. 

Majoriteten i kommunfullmäktige har tydligt genom motioner markerat att man är emot skolnedläggningar i denna forcerade form. Det ska S+M-styret respektera. Starka kommunaldemokratiska skäl talar för att processen med skolnedläggningar avbryts.