Stå för din snålhet Appelberg!

Debatt 12 augusti 2022 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Utveckling är större nytta till lägre kostnad".

I sitt svar på min artikel om att kulturen behöver ökade resurser far kultur- och fritidsnämndens liberale ordförande med osanning. Kanske kan det vara lätt att lura medborgarna att man satsat pengar då budgetramen vuxit men dessa pengar är knutna till ökade driftskostnader för anläggningar som tagits i drift. Beslut om dessa anläggningar fattades under föregående mandatperiod och är inte en satsning från det nuvarande Alliansstyret. 

Appelberg kallar Alliansens beslutade flerårsbudget för en ”prognos” som inte blivit verklighet, det är osant. KD gick 2018 till val på att sänka kommunalskatten med en krona vilket ledde till en kraftig besparing på bland annat kultur- och fritidsnämnden med drygt 50 miljoner under mandatperioden. Därför skars anslaget till exempelvis Agora i Skäggetorp kraftigt ner, Linköpings Filmsalonger försvann, Sommarkolloverksamheten togs bort och bibliotekets öppettider har minskat. Det är bara några exempel på den effekt som den borgerliga politiken har haft. 

Appelberg fortsätter dock att föra väljarna bakom ljuset då han säger att ”Linköping fått tre nya bibliotek”. Det är osant! Både biblioteket i Sturefors och Ryd har fått nya lokaler men fanns i kommundelarna sedan tidigare. Glädjande är att biblioteket i Berga är nytt och det tillkom mycket tack vare statliga pengar via Delegationen mot segregation och inte från den kommunala alliansbudgeten. 

Satsningen ”meröpppet” ,då medborgarna kan låna böcker även då bibliotek är stängda, är bra men finns just nu bara i Ljungsbro och Sturefors. Medborgare i resten av kommunen har fått minskade öppettider. Så ser sanningen ut Appelberg. Ni har sparat, inte satsat! Stå för det och far inte med osanningar. 

Risken är dock stor att vi med ett nytt alliansstyre i Linköping får samma politik igen. KD vill ånyo sänka skatten med en krona och SD vill kraftigt skära i kultur- och fritidsnämndens budget. För moderaterna är inte kultur- och fritidsnämndens verksamhet prioriterad och Liberalerna agerar, som vi sett, gärna dörrmatta för en dylik politik. De medborgare som vill ha mer resurser till kultur, idrott och ungdomsverksamhet ska rösta på Socialdemokraterna i stället. Vi ser behoven av att i en växande kommun också satsa på det som medborgarna efterfrågar och som gör livet värt att leva. Vi vill stärka föreningslivet, öka kulturanslagen, satsa på bättre anläggningar och en bredare ungdomsverksamhet. Vårt Linköping kan bättre! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa