Vi har ett ansvar att hålla saklig ton

Som folkvald bör man inte plocka politiska poänger genom att vrida diskussionen till den egna agendan eller använda privatpersoner i slogans på sociala medier, skriver debattörerna.

I vår vilja att bedriva opinion får vi inte glömma att det faktiskt handlar om enskilda medborgares lidande som vi diskuterar. Vi behöver ha respekt för sakförhållanden, skriver debattörerna.

I vår vilja att bedriva opinion får vi inte glömma att det faktiskt handlar om enskilda medborgares lidande som vi diskuterar. Vi behöver ha respekt för sakförhållanden, skriver debattörerna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-12-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ingen ska dö i äldreomsorg på grund av misskötsel" (28/11):

"Hur kan detta hända?” var frågan vi ställde oss när vi informerades om missförhållandena i vår äldreomsorg. Det är en hjärtskärande tragik när det offentliga brister och enskilda drabbas. Som en del i den styrande majoriteten beklagar vi det som skett och tar till oss av kritiken. 

Sverigedemokraterna utkräver ansvar. Vi menar att det tar vi – men inte på ett sätt som passar deras agenda. De vill gärna driva tesen att missförhållandena skett utifrån bland annat personalbrist, vi avstår från att gissa. Vi behöver förstå vad som faktiskt har hänt i verksamheten för att kunna förebygga framtida missförhållanden, där behöver vi vara lyhörda mot verksamheterna som besitter den faktiska kunskapen och kompetensen. Att påstå att majoriteten blundar för utmaningarna i äldreomsorgen stämmer inte. Vi har upprepat påtalat dessa utmaningar i utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Debatten har hittills denna gång präglats av en hård retorik kring enskilda politiker snarare än om strukturella lösningar på strukturella problem. Vad som faktiskt sker i verksamheterna måste alltid vara överordnat politiskt spel. Vi har som förtroendevalda ett ansvar att hålla en saklig ton i debatten. I en debatt som handlar om enskilda politiker finns inga vettiga politiska lösningar. Det blir käbbel utan substans som skadar vårt samhälle genom att det ökar polarisering och undergräver demokratiska processer.

Vi förstår och delar frustrationen kring de missförhållanden som rapporterats inom äldreomsorgen. Vi värnar ett öppet och demokratiskt samhälle, välkomnar all form av konstruktiv kritik, ordnad debatt och synpunkter på vårt arbete. Det bidrar till att utveckla vår kommun och dess verksamheter. Flera oppositionella politiker bidrar i dag till detta, hos andra kan tonen förbättras.

I vår vilja att bedriva opinion får vi inte glömma att det faktiskt handlar om enskilda medborgares lidande som vi diskuterar. Vi behöver ha respekt för sakförhållanden. Som folkvald bör man inte plocka politiska poänger genom att vrida diskussionen till den egna agendan eller använda privatpersoner i slogans på sociala medier.

Vi tänker inte söka söndring när vi behöver dialog och kommer fortsatt verka för ett konstruktivt debattklimat med alla folkvalda i Åtvidabergs kommun. Vi tar vårt ansvar i både med- och motgång genom lyhört och sakligt politiskt arbete.