Ingen ska dö i äldreomsorg på grund av misskötsel

Omständigheterna som lett fram till läget har varit kända av politiken i många år. Politiker som hävdar motsatsen far med osanning eller blottar sin okunskap om verksamheten, skriver debattören.
Omständigheterna som lett fram till läget har varit kända av politiken i många år. Politiker som hävdar motsatsen far med osanning eller blottar sin okunskap om verksamheten, skriver debattören.

Återigen uppdagas missförhållanden inom Åtvidabergs äldreomsorg och ännu en gång uttrycker de ledande politikerna Thomas Lidberg (S) och Lennart Pettersson (V) att situationen är oacceptabel, skriver Max Haienhjelm (SD).

Debatt 28 november 2023 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Hemtjänsten lämnade man i misär – var svårt sjuk" (22/11):

Den här gången har en kommuninvånare avlidit på grund av vanvård och ytterligare en har lämnats svårt sjuk av hemtjänsten.

Omständigheterna som lett fram till läget har varit kända av politiken i många år. Politiker som hävdar motsatsen far med osanning eller blottar sin okunskap om verksamheten. Problemen med den låga grundbemanningen har varit känd och påtalad sedan länge, likaså har avsaknaden av behörig personal lyfts av verksamheterna vid flertalet tillfällen.  

Den rödgröna majoriteten har haft möjlighet att prioritera den kommunala äldreomsorgen i sin budget men aktivt valt annat. Deras politiska prioriteringar ligger inom andra områden som kultur, klimat och miljö. Äldreomsorgen nämns inte under en enda punkt i avsnittet ”Prioriterade uppdrag” i majoritetens budget.

Lennart Pettersson (V) menar att det inte går att hitta pengar till äldreomsorgen vilket inte stämmer. SD Åtvidaberg har i vårt budgetförslag tillskjutit sex miljoner kronor extra till vård och omsorgsförvaltningen i syfte att förbättra personalsituationen. Detta har vi gjort genom att skära ned på allmän kultur, klimat, miljö, politisk organisation och annat som inte är kommunal kärnverksamhet. Sex miljoner kronor är början på vad med SD Åtvidabergs vid styret skulle vara en långsiktig förstärkning av Åtvidabergs äldreomsorg.  

Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen, avskaffandet av ofrivilligt delade turer, färre arbetade helger och konkurrenskraftiga löner har varit konsekventa prioriteringar i SD Åtvidabergs budgetförslag under många år eftersom att problemen kopplat till områdena har varit kända under många år.  

Verksamheten blir inte bättre än förutsättningarna vi politiker ger den. Om kärnverksamheterna efterfrågar mer resurser är det vår skyldighet som folkvalda att vara lyhörda och säkerställa tillgången till dessa resurser om de behövs för att bedriva en patientsäker verksamhet.

Vi är trötta på att den rödgröna majoriteten inte ställs till svars för deras bortprioritering av kommunal kärnverksamhet som äldreomsorgen. Vi är trötta på att ledande politiker som Thomas Lidberg (S) och Lennart Pettersson (V) gömmer sig bakom förvaltningen och viftar bort kritik och skyller på den närmsta ledningen. Thomas Lidberg (S) och Lennart Pettersson (V) är i sina roller ytterst ansvariga för verksamheten. Det är deras politiska prioriteringar som har lett fram till vanvården och de missförhållanden som omnämnts.

SD Åtvidaberg kommer utkräver ansvar av den rödgröna majoriteten. Då särskilt av Thomas Lidberg (S) och Lennart Pettersson (V). Vi vill att de förklarar hur och varför detta har kunnat ske, trots att de allvarliga bristerna inom äldreomsorgen har varit kända under lång tid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa