Annan syn på Linköpingsbornas skattemedel

Det kan tyckas lockande att använda kommunens överskott till, som Linköpingslistan förespråkar, nya tjänster men det är alltså ingen självklarhet att kommunen årligen går med överskott, skriver Niklas Borg (M) och Kristina Edlund (S).
Det kan tyckas lockande att använda kommunens överskott till, som Linköpingslistan förespråkar, nya tjänster men det är alltså ingen självklarhet att kommunen årligen går med överskott, skriver Niklas Borg (M) och Kristina Edlund (S).

Linköpings kommuns resultat för 2023 var positivt men det positiva resultatet består enbart av engångsposter och kan därför inte användas till investeringar som binder oss vid långsiktiga kostnader, skriver Kristina Edlund (S) och Niklas Borg (M).

Debatt 6 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ökad satsning på skolan är en god investering" (29/12):

Det är ganska tydligt att vi hade haft ett helt annat läge i Linköping i dag om Linköpingslistan skulle ha haft inflytande över den politiska styrningen och kommunens ekonomi. Då hade vi med största säkerhet varit i samma situation som alla de kommuner som nu tvingas till stora besparingar på välfärden och som inte har något som helst utrymme att göra investeringar. Att vi i Linköping, trots svåra ekonomiska tider, inte har behövt lägga besparingar på kärnverksamheter utan faktiskt kunnat investera i nya skolor, äldreboenden, simhall, bostäder och allt annat som krävs för ett växande Linköping är unikt och har endast möjliggjorts tack vare tidigare ansvarsfulla politiska styren. 

Linköpings kommun har i grunden en stark ekonomi med flera framgångsrika kommunala bolag men det gör oss inte immuna mot händelser i omvärlden eller konjunktur, ränte- och inflationsnivåer. Vår unika situation kan snabbt raseras om vi börjar göra investeringar som vi framöver kan få svårt att finansiera. Linköpings kommuns resultat för 2023 var positivt men det positiva resultatet består enbart av engångsposter och kan därför inte användas till investeringar som binder oss vid långsiktiga kostnader. 

Det kan tyckas lockande att använda kommunens överskott till, som Linköpingslistan förespråkar, nya tjänster men det är alltså ingen självklarhet att kommunen årligen går med överskott, som Linköpingslistan verkar tro. Det är mer troligt att överskotten snabbt kan bli ett minne blott om de används till långsiktiga kostnader och frågan är då hur Linköpingslistan skulle välja att finansiera tjänsterna. Vilken del av välfärden skulle få stryka på foten för att kunna täcka dessa kostnader, för pengarna måste tas någonstans ifrån om det inte finns något överskott. 

Vi i Tillsammans för Linköping har en helt annan syn på hur Linköpingsbornas skattemedel ska förvaltas, vi kommer aldrig att investera mer än vi långsiktigt har råd med. Allt annat vore förödande för Linköpings framtid och kommande generationer. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa